Başlangıç

Golden tree Bhakti Marga

Arayış içinde olan kişilerin çoğunun spiritüel yolculuğa başlamalarının nedeni, gerçek mutluluğa ulaşabilmek içindir. Dış dünyaya veya başkalarına bağlı olmayan bir mutluluğu aramaktadırlar. Bir çoşku ve sevinç kaynağının doğuştan içlerinde mevcut olabileceği ihtimalini sezgileri ile hissederler ve içgüdüsel olarak bilirler ki, bunu bulmanın tek yolu içsel yolculuk ile mümkündür. Böylece bu potansiyelin kapısını açacak anahtarı aramaya başlarlar. Zihin hangi yoldan gitmesi gerektiğini bildiğine inanabilir, ancak amaca ulaşmak için yalnızca kalp rehberlik edebilir.

Nihai olarak, bu yolculuk bir sevgi yolculuğudur. Hakiki Sevgi, kalbin sessizliğinde yaşamaktadır. Bu sevgiye ulaşmak için, kişi duyuların yarattığı heveslerin ve yargılayıcı zihnin hiç durmaksızın sürdürdüğü gevezeliklerin ötesine geçmeyi öğrenmelidir. Bunu yapmanın tek yolu pratiğinizi sürdürmektir. Sadhana, yolunuza odaklanmanızı sağlayacak, odağınızı korumanıza yardım edecek ve hayatı, daha önce mümkün olabileceğini hiç düşünemeyeceğiniz şekilde tecrübe etmenizi sağlayacak ve yolculuğunuzda karşınıza çıkacak engelleri yok edecektir.

Eski çağların bilgeliği

Kadim Bilgiler

Kadim zamanın azizleri fiziksel ve meditatif yogik teknikleri seneler ve jenerasyonlar boyunca mükemleştirmiş ve pratikleri disiplin haline getirmişlerdir. Bütün geleneksel meditasyon ve yoga pratikleri, hep kadim bilgelik kaynağından yola çıkar ve çağlar boyunca, Öğretmen ve Üstad’lar tarafından öğrencilerine aktarılarak günümüze ulaşırlar.

Modern Bilim

Eski çağlarda yaşamış olan yogi’ler, zihni sakinleştirmek, derin içsel huzura ulaşmak ve bedenlerini iyileştirmek konularında ‘içsel bilim’ diyebileceğimiz bilgilere sahip idiler. Bugün, modern bilim gerçekten de, günlük olarak yapılacak düzenli pratiklerin pozitif etkilerini belgelemeye başlamış durumda: içsel huzur, zihin berraklığı, duygusal denge ve sağlık konusunda sayısız yararlar. 

Ustalık

Birşey öğrenmek istediğiniz zaman, kendi kapasitenizi aşmak istediğiniz zaman, doğal olarak, sizin başarmaya çalıştığınız alanda ustalaşmış bir kişiye baş vurursunuz. Spiritüel konularda ustalık kazanmış bir Üstad, belli seviyede aydınlığa kavuşmuş, bilinçliliğe ulaşmayı başarmış bir öğretmendir. Diğer kişileri de kendi bulunduğu seviyeye yükseltme becerisine sahiptir. Bunu çoğunlukla, başarısı kanıtlanmış bir ‘sadhana’ pratiği ile sağlar.

Üstad veya öğretmen, çevresindekilerin de kendisi ile aynı noktaya ulaşmasını, aynı şeyleri başarmasını ister. Amacı budur. Kendisini takip edenlerin de İlahi Olan’ın lütfuna ulaşabilmeleri için onlara yol gösterir.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Paramahamsa Vishwananda giving a blessing
Paramahamsa Vishwananda

Üstad’ın kutsaması

5000 yıllık tarih

Bhakti Marga’nın ‘sadhana’ tekniklerinin kaynağı, 5000 yıl öncesinin kadim bilgeliğine dayanmaktadır. Her bir uygulama veya pratik, Paramahamsa Vishwananda ve onun Öğretmeni ve Üstadı olan, Mahavatar Babaji’nin kutsama ve lütuflarını taşımaktadır. Bilindiği gibi Mahavatar Babaji tüm Kriya Yoga’nın babasıdır. Tüm pratik ve uygulamaların kalbinde Sevgi bulunmaktadır ve bu pratikler , spiritüel bir Öğretmen veya Üstad’ı izlemek konusunda kişisel inanç, görüş ve düşüncelerden bağımsız olarak, herkes için yararlı pratiklerdir.

Paramahamsa Vishwananda

Paramahamsa ünvanı, yalnızca insan bedeni için mümkün olan en üst düzeyde aydınlanmış, Işığa kavuşmuş Üstad’lara verilebilir. Paramahamsa Vishwananda, İlahi Sevgi’nin vücut bulmuş, yaşayan bir abidesidir; daimi olarak İlahi Olan ile bağlantı halinde yaşar ve istediği zaman içinde yaşadığı bu durumu başkalarına da aktarabilir, bu deneyimi yaşamalarını sağlayabilir.

Sevginin Gücü

TÜstad’ı kutsaması tüm bu pratiklerin potansiyelini açığa çıkaracak anahtardır. Yepyeni bilinç noktalarına ve seviyelerine ulaşmanız için ihtiyacınız olan bilgi ve enstrümanları size sağlayacaktır. Pratiklerin gücü ve eşsizliği tekrar edilme sayılarında değil nasıl pratik edildiklerinde saklıdır. Günde sadece bir kaç tekrar, sevgi ve adanma ile yapıldığı zaman kendinizle ve yaşam ile olan tüm ilişkinizi değiştirir.

Paramahamsa Vishwananda and Mahavatar Babaji - Bhakti Marga