Dolunay’da OM Chanting

Güzel titreşimler

Dolunay OM’ un pozitif titreşimini yoğunlaştırır. Bu etkiyi optimize edebilmek için, dünyanın her yanında, aynı niyeti içimizde taşıyarak eş anlı OM Chanting çemberleri düzenlenir. Böylelikle, bu global pratik, mahalli toplulukları birleştirerek ve herkese güçlü bir pozitif titreşim göndererek, gezegenimizin dönüşmesine yardımcı olur. Ayrıca katılımcılar ve çevre üzerindeki şifa etkisi de çok daha artmış olur.

Shared Intention

Enerji, zaman ve mekan ile sınırlı olmadığından, Dolunay’da yapılan OM Chanting’in pozitif titreşimleri grubun toplu niyeti ile; doğal afet alanları, anlaşmazlık yaşanan bölgeler ve baskı altında bulunan topluluklar gibi çeşitli amaçlara yönlendirilebilir. Diğer ortak niyetlerden bazıları ise; tolerans, dünya barışı ve şiddetsizlik olarak sayılabilir. 

Mümkün olabildiği ölçüde, Dolunay OM Chanting çemberlerini dünya genelinde aynı saatte yapmaya çalışırız : 20:00-21:30 CET

Dolunay, su elementi üzerinde etkileşim yarattığına gibi, beden ve zihin üzerinde de aynı etkileşimi yaratmaktadır. OM Chanting, OM’un kozmik sesinin izini bırakır ve her bir hücrenin bu kozmik ses ile titreşmesini sağlar. Böylelikle, daha fazla kontrolü kaybedeceğiniz yerde, kendinizi iyi hissedersiniz ! Sakin, meditatif bir ruh hali içine girersiniz.

Paramahamsa Vishwananda

2017 Dolunay tarihleri

Dolunay tarihleri Gün Niyet
12 Ocak Persembe  Dünya barışı
10 Şubat Cuma İçsel barış
12 Mart Pazar İçsel barış ve dünyada barış
10 Nisan Pazartesi  
10 Mayıs Çarşamba  
8 Haziran Perşembe  
8 Temmuz Cumartesi  
7 Ağustos Pazartesi  
5 Eylül  Salı  
5 Ekim Perşembe  
3 Kasım Cuma  
3 Aralık Pazar  

OM ile titreşip, uyumlanmaya hazır mısınız?

Bir çember bulunuz