YENİ YIL KARARI?

Thumbnail

Yeni Yıl Kararı? 

Yeni bir yılın başında, çoğumuz bir karar verme gereği duyarız. Kendimizde ve günlük yaşamımızda iyileştireceğimiz, elde edeceğimiz ya da değiştireceğimiz bir şey. Genellikle de kendimiz için belirlediğimiz şeyi başaramaz ve hayal kırıklığına uğradığımızı hissederiz ve sık sık kendimizi suçlarız.

Bununla birlikte, çelişkili bir biçimde çoğumuz başkası tarafından ne yapacağımızın söylenmesinden, disiplin gerektiren veya günlük görev olabilecek bir pratik verilmesinden hoşlanmayız. Çoğunlukla hayatımız ve nasıl yaşadığımızla ilgili kontrolde olma ihtiyacı hissederiz, günlerimizin nerede ve nasıl yaşanacağını belirlemek isteriz.

Sonuç olarak, aslında, zamanımızın ve enerjimizin büyük bir kısmını bizi hiçbir yere götürmeyen şeyler yaparak harcarız. “Özgürlük” ve “özgür irade” konusundaki zihniyetimizi sürdürmek için “dişle ve tırnakla mücadele” etme ihtiyacımız, bu kavramları genişletmek yerine sınırlar. İronik olarak, bu bizi kendi inatçılığımıza, alışkanlıklarımıza hatta önceki yaşamlarımızdan gelen deneyimlere karşı savunmasız bırakır. Diğer bir deyişle, samskara'larımız gittikçe daha kökleşmiş bir hale gelir.

Bu samskara'lar bizi durgunlaştırır, hayat ve kendimiz hakkında bildiğimizi sandığımız şeylerle sınırlı tutar.

İlerlememize, bu zihniyeti bırakmamıza ve zaten içimizde olan İlahi Sevgi’yi fark etmemize yardımcı olmak için Üstat tarafından sadhana verilir.

Sadhana'mız serbestçe verilir, dayatılmaz. Üstadın merhameti o kadar büyük, sevgisi o kadar koşulsuzdur ki, bize gelişme, dönüşme ve gerçek özümüz olan İlahi Sevgi’ye teslim olma fırsatını verir. Günlük hayatımızı bilinçli olarak bu Özün bir ifadesi olarak yaşamamız için.

Bireysellik anlayışımıza uyacak şekilde farklı sadhana çeşitleri mevcuttur. Her biri, Üstadın rehberliği, bize serbestçe, koşulsuzca ve eşit bir biçimde verdiği sevgisi için bhakti'mizi ve minnettarlığımızı ifade etme fırsatıdır.

Ondan gelen hiçbir yargılama yok, öyleyse bizde niye var? “Vicdan azabı” yolumuzda ilerlememize nasıl yardımcı olabilir? Ondan gelen bir ceza yoktur, hepsi kendi zihnimizdedir. Onun rehberliğini kucaklayalım ve sadhana'mızı neşe ve coşkuyla kabul edelim. Bu bhakti'yi ifade edelim ki, eylem halindeki gerçek sevgiye dönüşsün, her gün, her an.

Bu nedenle, bu pratikleri reddetmek yerine, neden günlük hayatımızın bir parçası olmamaları gerektiği için mazeret bulmak yerine, yaşam tarzımıza uymadığı gerekçesiyle veya aklımızın uydurduğu herhangi bir nedenle onları uzaklaştırmak yerine, bu düzlemdeki en sabırlı, en sevgi dolu, en şefkatli varlık olan Kriya Yoga Master’ımız – Paramahamsa Vishwananda’dan gelen bu hediyelere kucak açalım.

 

 

 

 

 

 

 


Blog »