Atma Kriya Yoga: Hayat Yolculuğu

Thumbnail

Sri Paramahamsa Vishwananda, İlahi Olan’a ulaşmamız için bizlere pek çok yol verdi. Bu yollardan bir tanesi Atma Kriya Yoga’dır.

Çoğumuzun hayatın nasıl olması ve nasıl yaşanması gerektiği ile ilgili önyargılı fikirlerimiz vardır.

Atma Kriya Yoga yaparak, içe dönmeye başlarız; kendimize odaklanmaya başlarız; öfke, korku, ıstırap ve acı çekmek gibi duygularımızla yüzleşiriz; onları Sevgi ile dönüştürürüz; kendimizi severiz ve olduğumuz gibi kabul ederiz.    

Bu kolay bir görev değildir ama eğer Sri Paramahamsa Vishwananda’nın sık sık bahsettiği İlahi Olan’ı ve İlahi Sevgi’yi deneyimlemek istiyorsak, bu süreç gereklidir.  

Atma Kriya Yoga

Bu sürecin ne kadar çabuk olacağı Üstad’a ne kadar ve hangi kısa zaman süresinde teslim  olabileceğimize bağlıdır. Bu aynı zamanda, Atma Kriya Yoga’yı her gün sevgi ile pratik etmemiz ve sonuç beklemememiz gerektiği anlamına da gelir.

Üstad’larımız Sri Paramahamsa Vishwananda and Sri Mahavatar Babaji’nin bize baktığını ve hayatta her adımımızda bize yardımcı olduklarını bilerek, her Atma Kriya Yoga pratiğinden sonra ne kadar da hafif hissediyoruz.

Ve hayat yolculuğu başlar... Atma Kriya Yoga ile...


Blog »