Blog

KAKOR SPREJEMAMO, TAKO DAJEMO

Če nas je preveč sram, da bi sprejeli pomoč, kaj to pove o tem, kako dajemo? Ali s tem ne izražamo posmeha tistim, ki prejemajo našo pomoč in darila, ko so v položaju, v katerem bi sami občutili sram?

Thumbnail

PRIVOŠČITE SI ZMENEK Z BOŽANSKIM

Podobno kot izkušamo svoja osebna razmerja na zmenkih, lahko izkusimo tudi naš odnos z Božanskim na zmenkih v meditaciji.

Thumbnail

Kaj je Simply Meditation?

Simply Meditation, je natanko takšna praksa kot se je njeno ime. Zajema široko znanje filozofije in praks iz sistema Kriya Yoge in ga izlušči v preproste in lahke tehnike, ki prinašajo velike koristi.

Thumbnail

SPREJEMANJE VZPONOV IN PADCEV V ŽIVLJENJU

Osebne gugalnice in vrtiljaki se lahko razlikujejo po velikosti in moči, vendar so tudi priložnosti, da razvijemo svoj občutek za samozavedanje in postanemo bolj samozavestni.

Thumbnail