Pôvod

Golden tree Bhakti Marga

Väčšina hľadajúcich na duchovnej ceste začína hľadaním skutočného šťastia: taký druh šťastia, ktoré nie je závislé na ostatných a na vonkajšom svete. Vnímajú možnosť vrodeného zdroja radosti a intuitívne vedia, že môže byť nájdený, iba ak pôjdu do svojho vnútra, a tak hľadajú kľúč k odomknutiu tohto potenciálu. Myseľ si môže myslieť, že pozná cestu, ale iba srdce vás môže doviesť k cieľu.

Napokon, to je cesta lásky. Skutočná láska prebýva v tichu srdca. Pre získanie prístupu k tejto láske sa musíte naučiť povzniesť nad rozmary zmyslov a neustáleho tárania vašej posudzujúcej mysle. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je cvičenie sádhany. Sádhana je nástroj, ktorý vám pomôže zostať sústredenými na vašu cestu a pomôže odstrániť prekážky, ktoré stoja v ceste prežívaniu života, aký si ani len neviete predstaviť.

Múdrosť vekov

Prastaré znalosti

Prastarí mudrci zdokonalili používanie fyzických a meditačných jogových techník počas mnohých rokov a generácií disciplinovaného praktizovania. Všetky tradičné meditácie a jogové techniky pochádzajú z prastarej múdrosti, ktorá sa dedila po tisícročia prostredníctvom jednotlivých línií z majstra na žiaka.

Moderná veda

Prastarí jogíni poznali „vnútornú vedu“ upokojenia mysle, vstúpenia do hlbokého vnútorného pokoja a liečenia tela. Až v súčasnosti začína moderná veda zaznamenávať pozitívne účinky každodennej praxe: vnútornú rovnováhu, jasnosť mysle, emocionálnu vyrovnanosť a veľký prínos pre zdravie človeka.

Zvládnutie

Ak si želáte naučiť sa niečo, čo je nad rámec vašich schopností, je prirodzené obrátiť sa na niekoho, kto už dosiahol to, čo sa usilujete dosiahnuť vy. Duchovný majster je učiteľ, ktorý dosiahol úroveň osvieteného vedomia a je schopný pozdvihnúť ostatných na rovnakú úroveň, najmä prostredníctvom overenej sádhany.

Majstrovým prianím je, aby človek dosiahol to, čo on už dosiahol. To je jeho cieľ. Ukazuje cestu, aby sme mohli dosiahnuť Božiu milosť.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Paramahamsa Vishwananda giving a blessing
Paramahamsa Vishwananda

Majstrovo požehnanie

5000 rokov histórie

Techniky Bhakti Marga sádhany majú svoj pôvod v päťtisícročnej prastarej múdrosti. Každá technika nesie požehnanie a milosť Paramahamsu Vishwanandu a jeho majstra, Mahavatara Babajiho - otca krijá jogy. Láska je srdcom všetkých týchto techník a keďže láska je za hranicami náboženstva, tieto techniky sú vhodné pre každého – bez ohľadu na osobnú vieru alebo záujem o nasledovanie duchovného majstra.

Paramahamsa Vishwananda

Titul Paramahamsa je udelený iba majstrom, ktorí stelesňujú najvyššiu úroveň osvietenia, akú je možné v ľudskom tele dosiahnuť. Paramahamsa Vishwananda je živým stelesnením Božej lásky, žije v neustálom spojení s Bohom a tento stav môže kedykoľvek preniesť na ostatných. Jeho poslaním je otvárať ľuďom srdcia. Je tu, aby pomohol ľudstvu tým, že vedie duchovných hľadačov k vyšším úrovniam vedomia prostredníctvom lásky k Bohu.

Sila lásky

Majstrovo požehnanie je kľúčom k odomknutiu potenciálu týchto techník, poskytuje vedomosti a nástroje potrebné k tomu, aby vás vzali do novej sféry vedomia. Jedinečnosť týchto techník nie je v počte opakovaní, ale v preukázateľnej histórii a spôsobe ich praktizovania. Iba pár kôl denne odcvičených s láskou a oddanosťou zmení spôsob nahliadania na seba a samotný život.

Paramahamsa Vishwananda and Mahavatar Babaji - Bhakti Marga