Splnový OM Chanting

Dobré vibrácie

Spln zosilňuje pozitívnu vibráciu ÓM. Pre optimalizáciu tohto účinku sa súčasne organizujú OM Chantingové kruhy po celom svete so spoločným zámerom. Týmto spôsobom globálne praktizovanie pomáha transformovať našu planétu tým, že spája miestne komunity, ktoré vysielajú silnú pozitívnu vibráciu každému. Taktiež to zosilňuje liečivý vplyv na účastníkov a životné prostredie.

Spoločný zámer

Vzhľadom k tomu, že energia nie je viazaná časom ani priestorom, pozitívna vibrácia splnového OM Chantingu môže byť tiež nasmerovaná použitím skupinového zámeru na pomoc v rôznych situáciách, ktoré sú spôsobené rôznymi príčinami (prírodné katastrofy, konfliktné zóny a utláčané skupiny). Ďalšími spoločnými zámermi boli napríklad aj tolerancia, svetový mier a nenásilie.

Kedykoľvek je to možné, splnové OM Chantingové kruhy sa organizujú celosvetovo v rovnakom čase: 20.00 – 21.30 hod.

Keďže spln ovplyvňuje element vody, má vplyv aj na telo a myseľ. OM Chanting zachytí kozmickú vibráciu ÓM tak, že každá bunka vášho tela bude vibrovať týmto kozmickým zvukom. Takže automaticky sa namiesto bláznenia, budete cítiť dobre! Budete pokojní a v meditatívnej nálade.

Paramahamsa Vishwananda

DÁTUMY SPLNU MESIACA 2018

Splnové dátumy Deň Zámer
2 január Štvrtok Odpustenie sebe a ostatným
31 január Streda Vyliečte minulosť
2 marec Piatok Bude oznámené
31 marec Sobota Bude oznámené
30 apríl Pondelok Bude oznámené
29 máj Utorok Bude oznámené
28 jún Štvrtok Bude oznámené
27 júl Piatok Bude oznámené
26 august   Bude oznámené
25 september Utorok Bude oznámené
24 október Streda Bude oznámené
23 november Piatok Bude oznámené
22 december Sobota Bude oznámené

Ste pripravení rezonovať so zvukom ÓM??

NÁJSŤ KRUH