Splnový OM Chanting

Full Moon OM Chanting in Lanzarote, Spain - Bhakti Marga
Full Moon Chanting v Nairobi, Kenya

Dobré vibrácie

Spln zosilňuje pozitívnu vibráciu ÓM. Pre optimalizáciu tohto účinku sa súčasne organizujú OM Chantingové kruhy po celom svete so spoločným zámerom. Týmto spôsobom globálne praktizovanie pomáha transformovať našu planétu tým, že spája miestne komunity, ktoré vysielajú silnú pozitívnu vibráciu každému. Taktiež to zosilňuje liečivý vplyv na účastníkov a životné prostredie.

Spoločný zámer

Vzhľadom k tomu, že energia nie je viazaná časom ani priestorom, pozitívna vibrácia splnového OM Chantingu môže byť tiež nasmerovaná použitím skupinového zámeru na pomoc v rôznych situáciách, ktoré sú spôsobené rôznymi príčinami (prírodné katastrofy, konfliktné zóny a utláčané skupiny). Ďalšími spoločnými zámermi boli napríklad aj tolerancia, svetový mier a nenásilie.

Kedykoľvek je to možné, splnové OM Chantingové kruhy sa organizujú celosvetovo v rovnakom čase: 20.00 – 21.30 hod.

Keďže spln ovplyvňuje element vody, má vplyv aj na telo a myseľ. OM Chanting zachytí kozmickú vibráciu ÓM tak, že každá bunka vášho tela bude vibrovať týmto kozmickým zvukom. Takže automaticky sa namiesto bláznenia, budete cítiť dobre! Budete pokojní a v meditatívnej nálade.

Paramahamsa Vishwananda

Splnové dátumy 2017

Splnové dátumy Deň Zámer
12 január štvrtok  Svetový mier
10 február piatok Vnútorný mier
12 marec nedeľa Vnútorný mier a mier vo svete
11 apríl utorok Jednota pomocou zvuku ÓM
10 máj streda Žiť navzájom v pokoji a láske ako jedna veľká rodina
9 jún piatok Žiť navzájom v pokoji a láske ako jedna veľká rodina
9 júl nedeľa Žiť navzájom v pokoji a láske ako jedna veľká rodina
7 august pondelok Žiť navzájom v pokoji a láske ako jedna veľká rodina
6 september   streda Žiť navzájom v pokoji a láske ako jedna veľká rodina
5 október štvrtok  
4 november sobota  
3 december nedeľa  

Ste pripravení rezonovať so zvukom ÓM??

NÁJSŤ KRUH