Splnový OM Chanting v júni 2020

Thumbnail

Piatok 5. júna

Venované

posilňovaniu bezpodmienečnej lásky vo vašom srdci a jej neustálom zdieľaní.

Zíďme sa v čase 20:00 – 21:30.

"Láska je všetkým, každá časť stvorenia ju má a tým, že sme tak zviazaní našim mozgom, mysľou, tak na ňu zabúdame."

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Najjednoduchší spôsob nachádzania lásky je milovať ľudí.  Posilňovanie tejto bezpodmienečnej lásky predstavuje službu ľudstvu a celej Zemi. OM Chanting je prejavom milujúcej služby celému stvoreniu.

Dávaním dostávate a posilňujete bezpodmienečnú lásku vo svojom srdci. Príďte na OM Chanting ako na službu celému stvoreniu.

 

Atma Kriya Yoga, Meditation

Blog »