Splnový OM Chanting september 2019

Thumbnail

Sobota 14. september

Venovaný téme:

Pokora voči Bohu a jeho stvoreniu.

Stretnime sa v čase od 20:00 do 21:30

Pripojte sa k septembrovému splnovému OM Chantingu venovanému pokore voči Bohu a jeho stvoreniu. Pokora vrúcne miluje Boha vo všetkom a uznáva, že všetko nás môže niečomu naučiť. Účasť na OM Chantingu nám ukazuje, že Božia láska je všade a v každom. Niečo tak úžasné vyvoláva v človeku pokoru. Zíďme sa ako rodina a čantujme ÓM. Uzrite Boha v celom  jeho stvorení a dovoľte, aby to vo vás prebudilo pokoru a úžas.

OM Chanting - Sadhana - Atma Kriya Yoga

 


Blog »