Lekcia transformácie zo strachu z lietania

Thumbnail

S pravidelným cvičením Atma Kriya Yogy rastie povedomie zmien, ktoré človek musí v živote spraviť, zároveň sa zlepšujú jeho zvyky a postoje. Ak je v živote človeka aktívne prítomný plne realizovaný a osvietený majster, akým je Paramhamsa Vishwananda, exponenciálne sa zvyšujú možnosti a skutočné životné príležitosti pre väčšiu zmenu. Chcel by som povzbudiť všetkých Kriya jogínov, ktorí ešte nenasledujú satgurua alebo realizovaného majstra, aby tak spravili.

Príležitosť na transformáciu sa mi ponúkla sama, keď sa u mňa z ničoho-nič objavil strach z lietania. Nikdy pred tým som takýto strach nemal a pretože ma čakalo práve v tomto období neobvykle veľa pracovných a iných ciest, musel som sa tomuto strachu postaviť tvárou v tvár.

Čo som sa za tých pár týždňov naučil?

Všimol som si, že počas turbulencíí a vzduchových výmoľov, ako ich ja volám (áno, na cestách v Afrike sú výmole!), počas štartu a pristávania, dramaticky vzrástla intenzita mojich modlitieb. To mi pomohlo uvedomiť si, že kvalita mojej sádhany (duchovnej praxe) a modlitieb by mohla byť oveľa lepšia a intenzívnejšia. Používal som modlitby na presmerovanie a odpútanie mojej pozornosti od vzduchových nárazov. Pýtal som sa sám seba, či sa sústredím vo svojom živote dostatočne na gurua a Boha alebo venujem viac pozornosti vo svojej mysli vzduchovým nárazom. Zároveň som neprestajne sledoval čas, kedy doletíme do nášho cieľa. Inými slovami, moja pozornosť bola viac zameraná na cieľovú destináciu a cestu. Je aj moje povedomie o mojom cieli na Zemi takéto vysoké? Pozorujem sa a robím seba-analýzu pravidelne ako program transformácie, ktorý som si sám vytýčil? Takéto otázky sa vo mne vynárali.

Pozrel som sa hlbšie na podstatu môjho vzťahu so všetkými ľuďmi, ktorí sú mi blízki a ktorí sú v mojom okolí - moja rodina, spriaznení oddanní a moji priatelia. Aký je môj vzťah k nim? Ako ich môžem milovať viac a prispôsobiť svoju lásku každému z nich? Komunikujem s nimi, keď niečo potrebujem alebo preto, že ich milujem?

Najväčšie pripomenutie bolo o tom, ako žiť v prítomnom okamihu a pracovať na zvyšovaní mojej viery v Boha a satgurua. Stalo sa mi niečo? Bol som v nebezpečenstve? Samozrejme, že nie! Umožnilo mi to vidieť, nakoľko sa moja myseľ odovzdala teoreticky a nakoľko naozaj.

Lety boli krátke, ale akými dlhými ich spravil strach. Život na Zemi je krátky alebo nie dosť dlhý na osobnú transformáciu, ale aký dlhý sa zdá byť, keď sa nezameriavame na lásku? Pýtal som sa seba samého, či robím všetko, aby som využíval svoj každodenný čas čo najlepšie a aby som miloval viac a viac.

Môj posledný let po týchto lekciách a seba-analýze za posledných pár týždňov a mesiacov som absolvoval len pred pár dňami. Letel som z Frankfurtu do Nairobi cez Istanbul, keď som sa vracal po úžasnom čase strávenom na Just Love, Gurupurnime a týždni našej krajiny v ášrame Shree Peetha Nilaya, domove Paramahamsa Vishwanandu. A hádajte, čo sa stalo? Počas tohto letu som už strach nemal. Ten odišiel tak ľahko, ako prišiel.


Blog »