Vesmír a Kriya - Každá veľká cesta začína jedným krokom

Thumbnail

Pred päťdesiatimi rokmi došlo v histórii ľudstva k prelomovému okamihu. 20. júla 1969 sme spravili prvý krok na povrchu inej planéty. Neil Amstrong sa stal prvým človekom, ktorý chodil po Mesiaci a keď sa tak stalo, povedal: „Je to malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo.“ Vďaka veľkému technologickému pokroku v predošlej dekáde to, čo vyzeralo ako nemožné, stalo sa možným. Cesta na Mesiac bola vyjadrením sebapoznania, prekonania prekážok a úspechu.

Zhruba 2500 rokov pred tým čínsky filozof Lao-Ce vyslovil niečo podobné: „Tisícmíľová cesta začína jedným krokom“, čo znamená, že aj tá najdlhšia a najťažšia výprava má svoj počiatočný bod a celá sa začína prvým krokom. 

Možno sa čudujete, že ako toto súvisí s Atma Kriya Yogou? V skutočnosti existuje mnoho paralel medzi prvou výpravou človeka na Mesiac a jeho snahou objavovať samého seba a povahu svojej duše.

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda povedal, že existuje duchovná cesta, ktorú musíme všetci prejsť a meria len 40 cm. Je to cesta z mysle do srdca. Môže sa zdať, že je to len malinký krôčik, ale jeho dokončenie môže trvať celý život, dokonca nespočetne veľa životov. Všetko  sa začína jedným krokom, aj keď sa niekto rozhodne venovať sa duchovnej praxi akou je Atma Kriya Yoga, ale to, čo potom nasleduje, je tá najúžasnejšia cesta seba-spoznávania, akú môže človek prejsť.

Pre to, aby bolo možné poslať človeka na Mesiac, vyvíjala a konštruovala NASA najväčšiu a najsilnejšiu raketu Saturn 5 po dobu jednej dekády. 400000 mužov a žien vyvíjalo inžiniersky zázrak, aby mohli astronauti uniknúť pôsobeniu zemskej gravitácie, odletieť do kozmu a pristáť na Mesiaci v priebehu 3 dní.

V roku 2007 Mahavatar Babaji dal Paramahamsovi Šrí Svámímu Vishwanandovi doteraz najsilnejší jogový systém - Atma Kriya Yogu. Je vyvrcholením 5000 rokov seba-objavovania a realizácie najväčších majstrov jogy, akých svet poznal. Je vytvorený tak, aby urýchlil život človeka a jeho duchovnú cestu takým spôsobom, aby sa mohol vrátiť domov, k svojej duši, k svojmu átma, a to v jedinom živote. Za osobnou cestou každého adepta sa skrýva požehnanie tisícov jogínov, ktorí tiež podstúpili a úspešne zvládli cestu k svojej duši. Teraz vám pomáhajú, aby ste to zvládli aj vy. Ich milosťou je šaktipát, ktorý potrebujete k tomu, aby ste sa tam dostali. Stane sa raketovým palivom, ktoré vám umožní uniknúť gravitačnej sile máje, ísť za hranice mysle a vstúpiť do kozmu vyššieho vedomia a božskej lásky.

Pristátie na mesiaci bolo veľkým momentom, ktorý na vždy zmenil životy  kozmonautov a celého sveta. Dosiahnutím vášho átmá zmeníte svoj život na vždy. Keď stál človek na Mesiaci a pozeral sa na Zem, videl ju úplne z inej perspektívy. Zmenilo to to, ako vidíme našu Zem, ako jednu ľudskú spoločnosť, zmenilo to naše chápanie životného prostredia, vzájomnú závislosť všetkého na Zemi, či už sú to ľudia alebo zvieracia či rastlinná ríša. Mohli sme vidieť krehkosť Zeme a globálne výzvy, ktorým raz budeme čeliť, ako sú emisie CO2. Zároveň sme videli rezolútnosť tohto úžasného biosystému. Program Apollo inšpiroval a dal nádej miliónom ľudí, priniesol nové objavy, urýchlil vývoj výpočtovej techniky a inšipiroval kozmických podnikateľov modernej doby ako Richard Branson, Elon Musk, Paul Allen a Jeff Bezoz. Hoci zámerom bolo preskúmať Mesiac, v skutočnosti sme preskúmali Zem. Tá modrá bodka v kozmickom mori, ktorú voláme našim domovom, sa stala niečím, čo môžme všetci obdivovať, nádherné miesto, ktoré pre nás Boh stvoril. Každý človek je tu z nejakého jedinečného dôvodu, z tých biliónov dôvodov, ktoré existujú, aby dosiahol niečo jedinečné, individuálne a aj pre túto Zem.

Keď sa vydáme na cestu Atma Kriya Yogy, tiež vnímame život iným spôsobom a zároveň našim jedinečným spôsobom, pretože každý človek je jedinečný. Vidíme očami Boha, očami srdca, očami lásky. Vidíme Božiu ruku - vo všetkom. Aj keď čo len jediný človek zmení svoje vnímanie, šíri sa to ako vlna a mnohých to ovplyvní. Všetci sme vzájomne prepojení a za všetkým, čo robíme, je Božia ruka. O tom je Atma Kriya, je o znovuobjavovaní, o uvedomení si kto sme, odkiaľ sme prišli, prečo sme tu a kam sa uberáme. Cieľom Atma Kriya Yogy je duša, samotné jadro našej existencie, centrum nášho vesmíru a naša konečná stanica, aby sme sa mohli znova vrátiť domov, tam, kde býva Boh a kde čaká na náš návrat. Nakoniec on je všetkým, čo máme, všetko okrem neho prestáva existovať.

Technológia Kriya Yogy bola vyvinutá duchovnými priekopníkmi počas 5000 rokov. Títo testovali a overili metódy, ktoré vás poháňajú na tých vašich 40 cm, aby ste mohli tieto objavy preskúmať sami, osvojiť si ich a žiť svoj život z centra duše. Takýto príchod zmení váš život navždy, umožní vám žiť neustále v trvalom stave božského vedomia a božskej lásky. Technológia, ktorú potrebujete na to, aby ste sa tam dostali, už bola vyvinutá. Bola otestovaná a úspešne vyskúšaná veľkými jogínmi. Oni už svoju cestu prešli, teraz je rad na vás.

Je to pre človeka malý krok - dostať sa z mysle do srdca, ale ak to dokážete, už nikdy nebudete takí, ako pred tým a vaši priatelia, milovaní a svet okolo vás sa tiež zmení. Ako súčasť tejto zmeny, staňte sa vizionármi, slúžte spoločnosti, milujte toto miesto a jeho obyvateľov, ktoré je pre nás a pre všetkých ostatných jediným domovom, ktorý máme.

Boli sme na misii zvanej „život“ milióny rokov, bez toho, aby sme skutočne vedeli o čom život je, alebo čo je našim konečným cieľom. Sme starí ako vesmír, no v skutočnosti je takto stará iba naša duša. Pochádzame zo stvorenia a ten, ktorý nás stvoril, je našim skutočným otcom. Atma Kriya Yoga je ako maľba, ktorá je konečne schopná zjednotiť sa so svojim maliarom, vedieť kvôli čomu ju stvoril a prečo ju sem umiestnil.

Spojte sa so svojim učiteľom Atma Kriya Yogy, aby ste konečne mohli dokončiť svoju misiu a žiť svoj život naplno.


Blog »