Intimita vzťahu s Bohom

Thumbnail

„Boh nám neodpovedá kolektívne ale individuálne, takže zážitky Boha sú pre každého človeka iné, pretože každá bytosť je božským lúčom a preto je s ním priamo a intímne spojená. Zjednotenie sa s milujúcim, ktoré je najvyššou formou pôžitku na svete, zažíva každý inak. Tak isto má každý človek svoj vlastný spôsob ako sa priblížiť k Bohu a komunikovať s ním.“

--Pandit Ram Sivan (Srirama Ramanuja Achari)

Ak dáte tisíc ľudí do rovnakej miestnosti a opýtate sa ich: „Ako zažívate Boha?“, je isté, že dostanete tisíc rôznych odpovedí. Každý človek bude mať svoje zážitky, spôsob poznania a približovania sa k Bohu, svoje vlastné zažívanie viery, lásky a dôvery.

Táto rozmanitosť vo vzťahu k Bohu je jednou z najkrajších vecí na duchovnej ceste. Ukazuje nám, že láska Boha k nám nie je nič masové ani mechanické. Naopak, toto spojenie medzi milujúcim a milovaným je pre každú dušu mimoriadne intímne. To platí pre ľudí bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú rovnaké praktiky a systém viery.

Aj keď môže byť vonkajšia činnosť rovnaká, vnútorný vzťah medzi jednotlivcom a Bohom je jedinečný.

Čo iné by bola modlitba, ako náš vzťah s Bohom? Čím iným je modlitba, ako túžbou, hľadaním a opätovným spojením nášho srdca, našej duše so svojim zdrojom v Bohu?

Čím viac sa modlíme, čím viac praktizujeme našu sádhanu, stávame sa stále viac a viac niekým, kto je ako náš milovaný. Strácame postupne pomocou jeho milosti a lásky naše ego. Začíname vyžarovať jeho lásku. Postupne sme zbavovaní našich vrstiev, jednej po druhej, až kým to, čo nezostane, je už len čistá láska.

Aby bolo jasné, sádhana nie je na to, aby vás zmenila. Je na to, aby ste sa stali sami sebou. Odstráni všetko, čo nie ste vy, odníme z vás všetko, čo vám neslúži. Keď sa toto udeje, tak to, čo zostane, ste vy. Vy v tom najčistejšom, najbožskejšom zmysle slova.

Majte vieru vo vašu sádhanu. Praktizujte ju s láskou a oddanosťou. Čerpajte z nej vašu silu. Vedzte, že nech vás čokoľvek postretne na vašej ceste, je to Boh, ktorý vás vedie celý čas k nemu samému.


Blog »