Počuť vyššiu harmóniu

Thumbnail

Ako hudobníčka, si spomínam, že keď som cvičila o samote moju partitúru pre orchester, pripadalo mi to niekedy nudné, čudné, ťažké alebo zbytočné. Ale potom, keď nastal deň skúšky celého orchestra, keď všetky nástroje zazneli spolu, zrazu sa tieto „nudné“ a „čudné“ kúsky a časti spojili do majstrovského diela. Odrazu každá jedna nota mala svoj zmysel. A zaznela nádherná hudba.

V mojej partitúre sa nič nezmenilo, tak ako je možná taká dramatická zmena vnímania?

Zmenil sa uhol pohľadu. Kontext sa stal jasnejším. Uvedomenie si väčšieho obrazu, vyššej harmónie, zrazu dalo všetkým tým hodinám „nudného“ cvičenia zmysel.

Nie je to podobné nášmu životu? Koľkokrát sa pýtame sami seba, prečo musíme robiť toto alebo tamto? Prečo nemôže byť život jednoduchší alebo prečo v ňom musí byť toľko zložitých problémov? Prečo musíme prejsť touto alebo tamtou karmou? Prečo sa zdá, že niektoré veci nedávajú vôbec žiadny zmysel?

Pre mňa je toto jedným z najväčších darov, ktoré Atma Kriya Yoga priniesla do môjho života. Posúva celý život do širšej perspektívy. Dáva nám možnosť vnímať jemné lekcie života a silné správy od Boha aj v tých zdanlivo nepodstatných životných situáciách. Pretože keď meditujete každý deň, vedome vdychujete a vydychujete, pričom každý dych obetujete Bohu, vyživujúc tým vaše vnútorné spojenie, stávate sa viac vedomými aj vo vašom bežnom živote. Začínate pozorovať život nielen z vašej obmedzenej perspektívy, ale začínate vidieť stále častejšie väčší obraz a pýtať sa sami seba túto zásadnú otázku: „Čo ma malo toto naučiť? Čo je ten väčší obraz?“

A to je krása Atma Kriya Yogy - niečo, čo sa veľmi ťažko dá vyjadriť slovami. Pretože pokiaľ sa pozeráte na život iba z perspektívy vašej obmedzenej časti, z pozície vášho maličkého príspevku k celému životu, bez toho, aby ste chápali „vyššiu harmóniu“, ktorá sa za tým všetkým skrýva, je ťažké si pocit takejto „vyššej harmónie“ čo len predstaviť. Je to práve uvedomovanie si tejto „vyššej harmónie“, ktoré umožňuje ľuďom na duchovnej ceste usmievať sa niekedy aj keď majú ťažkosti, ako to často spomína Paramahamsa Vishwananda. Je to tento pohľad z vyššej perspektívy, toto spojenie s Bohom, ktoré osvetľuje naše dni uvedomovaním si nášho Ja, čo nám uľahčuje čeliť akýmkoľvek výzvam života.

Takže cvičte svoju Atma Kriya Yogu. Pamätajte na Boha v každom dychu. Vždy, keď sa budete cítiť preťažení, zavalení svojou časťou v celku života, spomeňte si na to, že existuje aj vyššia perspektíva, širší pohľad na váš život. A zažijete zázrak - zázrak života, ktorý sa sám pred vami odhalí.


Blog »