Blog

Byť tu a teraz

Čo robiť, ak byť tu, práve teraz, je to posledné miesto, kde chcete byť.

Thumbnail

Ako mi meditácia pomohla prekonať fóbiu

Vybrať si jedného partnera, jednu kariéru, jednu meditačnú techniku alebo jedného gurua na celý život je, úprimne povedané, dosť desivé.

Thumbnail

Objímte vzostupy a pády svojho života

Naše hojdačky a kolotoče môžu mať rôznu veľkosť a intenzitu, ale zároveň sú pre nás príležitosťou rozvinúť si zmysel pre sebauvedomenie, učiť sa rozlišovať a viac veriť svojej schopnosti prijímať rozhodnutia.

Thumbnail

Zbav sa kruhov pod očami, teš sa zo života

Život je príliš krásny a krátky na to, aby sme si ho zadefinovali ako zaneprázdnenosť. Nájdite si rôzne spôsoby, ako spomaliť. Zoskočte z rýchleho bežiaceho pásu, na ktorom beží tento svet.

Thumbnail