Vegánsky krijá jogín – milujúci, vedomý spôsob života

Thumbnail

Vegánstvo je veľmi často považované za špeciálnu rastlinnú stravu pre ľudí, ktorí chcú žiť zdravo, a filozofia vegánstva zostáva nepochopená. Prém a ahimsá sú dve slová, ktoré zhŕňajú túto filozofiu. Sanskrit má dve slová pomenúvajúce lásku. Jedným je prém, čo znamená neobmedzená, bezpodmienečná božská láska, a druhým je pjár, čo je obmedzená podmienená ľudská láska. Uprednostňujeme prém. Himsá v sankrite znamená zraniť alebo ublížiť a ahimsá je jeho opakom. Je to cesta najmenšieho možného ubližovania nielen druhým ľuďom, ale aj iným živým bytostiam a životnému prostrediu.

Náš blahobyt je definovaný harmóniou  a rovnováhou v nás, čo je na oplátku spojené s blahobytom všetkého v našom okolí. Naše skutky, myšlienky, slová, jedlo, to všetko má dopad na túto harmóniu a rovnováhu.

Pozrime sa na to, čo vkladáme do svojho tela, pozrime sa najprv na jedlo. Čo znamená zakomponovať princípy prém a ahimsá do jedla, ktoré jeme? Prvý krok je voľba medzi bezdôvodným zabitím zvieraťa, aby sme uspokojili svoje zmysly chuťou mäsa a medzi voľbou nezabiť žiadneho tvora. Na základe tejto voľby sa mnoho ľudí stáva alebo sú vegetariánmi. Ľudia horlivo bojujú za levov a slonov, ktoré sa stávajú obeťami pytliactva v národných parkoch alebo za neľudské zaobchádzanie či krutosť k domácim zvieratám, a napriek tomu podporujú mäsopriemysel. Čo dáva ľuďom právo vziať život jednému druhu zvieraťa a chrániť život druhého? Musíme zmeniť nastavenie svojej mysle, keď vnímame jedno zviera ako súčasť rodiny a druhé ako jedlo, na nastavenie súcitu a lásky ku všetkým tvorom. Na energetickej úrovni sa človek podieľa na strachu, bolesti a iných podobných vibráciách, ktoré sú prítomné v tele počas porážky.

Avšak otázka, ktorú by sme sa mali seba pýtať je, či byť vegetariánom je dostatočné, či je to dostatočne súcitné. Je v poriadku, keď kravy komerčného mliekarenského priemyslu sú násilne oplodňované rok čo rok? Nielenže je ich prirodzená dĺžka života skrátená na polovicu, ale teľatá sú matkám odobraté ihneď po narodení, aby nebrali kravám ich mlieko. Teľatám nie je dovolené ani len stráviť čas so svojou matkou po narodení a obaja, matka aj teliatko potom plačú celé dni. Samice teľatá sú oddelené a po pár mesiacoch oplodnené. Vo veku len pár mesiacov sú stále „deťmi“. Keďže samce teľatá neslúžia na žiaden účel pri produkcii mlieka, sú často vyhladované a predané ako teľacina. Je táto forma násilia nutná? Keď sa to deje u ľudí, nazývame to znásilnenie a zabitie. Ľudia sú jediným druhom, ktoré konzumuje mlieko po šiestom mesiaci života. Mali by sme sa sústrediť len na vegánsku stravu alebo rozšíriť našu pozornosť aj do oblasti životného štýlu a vyhýbať sa koženým topánkam, opaskom a taškám?

Ak sme úprimní sami k sebe, všetci poznáme odpoveď na túto otázku.

Dokonca aj čo sa týka životného prostredia, prechod na vegánstvo pozitívne prispeje k zníženiu potreby pestovania plodín, ktoré sa pestujú ako krmivo pre zvieratá mäsového a mliekarenského priemyslu, čo môže na oplátku pomôcť znížiť hlad na svete. Mnoho oblastí je odlesnených, aby sa vytvorili pastviny alebo pestovalo krmivo pre zvieratá.

Himsá alebo násilie sa dobre maskuje a tiež sa manifestuje v našom konaní, myšlienkach a slovách viac, než si myslíme. Príkladmi sú hnev, neodpúšťanie sebe, či druhým, nenávisť, negatívne zmýšľanie o sebe alebo druhých a tak ďalej. Akonáhle sa človek stane viac vedomý si svojich myšlienok, dokáže sa ľahšie upokojiť a ovládať svoju myseľ, ktorá potom vedie k schopnosti menej načúvať hluku mysle a počúvať lásku a súcit v srdci. Potom začneme byť svedkami a pozorovať svoje myšlienky pred tým, než na ne zareagujeme.

Všetci vieme, že by sme sa mali vyhýbať násilným slovám, myšlienkam či skutkom, ale často nemáme nástroje a techniky, ktoré by nám pomohli. Objatie bezpodmienečnej lásky a otvorenie duchovného srdca prostredníctvom Atma Kriya Yogy je skvelý spôsob, ako si zlepšiť vedomie našich slov, myšlienok a skutkov v našich každodenných interakciách. Skutočná joga je vedecký proces zjednotenia tela, mysle a ducha a nie len fyzické cvičenie, ako je často vykresľovaná.

Praktiky ako Atma Kriya Yoga obsahujú tak fyzické ako aj energetické techniky, ktoré pracujú hlboko v našom vnútri a umožňujú nám zmeniť sa tak, aby sme dokázali konať svoje skutky s vedomím duše a mali životnú skúsenosť bezpodmienečnej lásky. Nájdenie tejto lásky v nás nám umožní byť v pokoji a mieri vo vzťahu k svetu a iným.

Spojenie medzi vegánskym životným štýlom a jogou a dôležitosť tejto kombinácie je jasne vidieť. Ľudia majú silu intelektu rozlišovať správne od nesprávneho. Zvieratá či iné tvory to nemajú a vládnu im inštinkty. Avšak vy môžete vedome urobiť rozhodnutie milovať a nespôsobovať násilie.

Otázka, či je to ľahké, alebo ťažké, môže byť zodpovedaná čisto z perspektívy, z ktorej sa na to pozrieme. Naša cesta transformácie je vedomá a celoživotná, skladajúca sa z malých krokov a neudeje sa za noc. Výzvy v živote, či už malé, či veľké, prichádzajú a odchádzajú. Druh a rozmanitosť výziev, ktorých sa nám v živote dostáva, možno nie je v našich rukách, ale ako sa rozhodneme žiť svoj život, to v našich rukách je. Naše voľby majú následky. Avšak prvým krokom na tejto ceste je používať silu rozlišovania a zvoliť si viac milujúci, vedomý a súcitný životný štýl.

Môžete si zvoliť, že budete vegánsky krijá jogín. Ja som si to zvolil. Pridáte sa ku mne?


Blog »