Tri prikázania nešťastného života

Thumbnail

Takže chcete žiť nešťastný život? Je zvláštne naraziť na takýto blog, ale pokryli sme to pre vás. Existuje mnoho spôsobov, ako môžete aktívne žiť nešťastný život. Je pravdepodobné, že robíte aspoň jednu z týchto vecí. Gratulujeme, už ste na dobrej ceste k nešťastiu. Aby sme vám pomohli na vašej ceste, preskúmali a objavovali sme najefektívnejšie spôsoby, ako byť nešťastní.

Tu sú tri prikázania nešťastného života:

Prvé: Vykonávajte problémdžapu každý deň koľko je to len možné

Na čo sa naša myseľ sústredí, to sa manifestuje v našich životoch. Ak ste skutočne odhodlaní byť nešťastní, najlepšia možná vec, ktorú môžete robiť, je sústrediť sa na svoje problémy. Čantujte mená svojich problémov po celý deň. Dovoľte si upadnúť do nekonečného mora čo akotázok, zhoršujúcich sa myšlienok a všeobecnej negativity. Za žiadnych okolností by ste nemali začať hľadať riešenie, či hľadať pozitívnu stránku veci.

Čím viac budete svoje myšlienky sústrediť na problémy, tým viac problémov budete vnímať vo svojom živote. Viac problémov v živote prináša viac nešťastia.

Nasledujte toto prikázanie a úspešne dosiahnete nešťastný život.

Druhé: Porovnávajte sa s druhými

Porovnávanie sa s druhými je jedným s najlepších spôsobov ako žiť nešťastný život. Keď sa začnete porovnávať s druhými, nikdy sa nebudete cítiť dosť dobre. Definujte svoju hodnotu tým, čo majú druhí a vy nie, a istotne budete mať hojnosť nešťastia.

Aby ste dosiahli skutočne nešťastný život, poďte ešte o krok ďalej. Neznášajte druhých za to, že majú veci, ktoré chcete a nemáte. Neznášajte ich ešte viac za ich zdravý postoj k nim. Pýšte sa tým, že nemáte takéto veci, aké majú oni, aby ste sa nimi chvastali, keď už ste pri tom. Vytvorte začarovaný kruh samo vytvorenej pýchy a rozhorčenia, spôsobeného porovnávaním sa s druhými.

Zostanete úplne neuspokojení a nenaplnení, ak budete nasledovať toto prikázanie. Aká nešťastná existencia by to mohla byť.

Tretie: Žite len pre seba

Ak už žijete podľa prvého a druhého prikázania, pravdepodobne už žijete nešťastný život. Ale tretie prikázanie je skutočným klincom do rakvy. Uzavrie to dohodu na nešťastný život.

Žitie pre seba znamená, že všetky vaše myšlienky a skutky sa týkajú len toho, čo je pre vás a o vás. Čím viac to budete robiť, o to ťažšie bude mať akýkoľvek vzťah, ktorý by vás potenciálne mohol urobiť šťastnými.

Tu sa končia tri prikázania nešťastného života.

Ale teraz žarty bokom. Mnohí z nás padajú do pascí týchto prikázaní pravidelne. Strácame sa vo svojich problémoch a negativite namiesto hľadania riešení a sústredenia sa na Boha. Rovnako je pravda, že čím viac sa sústredíme na negatívne veci, tým viac negatívnymi sa staneme, opak je tiež pravdou. Čím viac sa sústredíme na pozitívne veci, tým pozitívnejšími sa staneme. Namiesto čantovania mien svojich problémov, čantujte Božie meno. Je pravdepodobné, že vaše problémy sa budú javiť oveľa menšie,  ak viac nasmerujete svoju energiu na Boha a svoju sádhanu.

Porovnávanie nás odvádza od dosiahnutia nášho cieľa a toho, čo už máme. Keď sa porovnávame s ostatnými, nevidíme a nevážime si hojnosť požehnania v našich životoch. Porovnávaním tiež hovoríme, že si myslíme, že by sme mali mať viac, akoby nám Boh nedával presne to, čo potrebujeme. Môže to tiež viesť k pýche, ak sa vidíme byť nadradení, alebo ak máme viac než iní. A predsa, porovnávanie nás odvádza od nášho cieľa a od Boha. Namiesto toho sa zamerajte na požehnania, ktoré máte a vážte si život, ktorý vám bol daný ako dar od Boha.

Láska má byť zdieľaná a dávaná ako dar. Keď žijeme len pre seba, nie je žiaden priestor dávať a prijímať lásku. Toto nezvratne vedie k nespokojnosti. Zmysel celistvosti a spokojnosti prichádza, len keď konáme pre dobro druhých. Život žitý v milujúcej službe Bohu a jeho stvoreniu je životom lásky.

Nešťastný život je jednou z možností. Rovnako aj život lásky. Je na vás, aby ste sa rozhodli, kam nasmerujete svoju myseľ a ako chcete žiť. Vyberte si. Výber je na vás.


Blog »