Splnový OM Chanting v júni 2019

Thumbnail

Pondelok 17. júna

bude venovaný téme:

Byť vďačný za to, čo nám Boh dal.

Stretnime sa v čase od 20.00 – 21.30 hod.

Koľko požehnaní ste dnes narátali? Júnový splnový OM Chanting je venovaný téme „Byť vďačný za to, čo nám Boh dal“. Skutočný Atma Kriya jogín vie, že všetko je darom od Boha. Je to všetko otázkou vnímania. Boh nás neustále zahŕňa požehnaním a darmi. Praktizovanie OM Chantingu nám pomáha vidieť aj náročné veci ako dar od Boha. Využite tento čas a stretnite sa so svojou komunitou a vyjadrite počas splnu vďačnosť za všetko, čo vám Boh dal.

om chanting - bhakti marga sadhana

Blog »