Sádhana ako základ duchovnej cesty

Thumbnail

Nedávno som cestoval do Spojených štátov. Hlavný dôvod môjho vycestovania zo Shree Peetha Nilaya bola zdravotná prehliadka u môjho doktora (mám cukrovku 1. stupňa). Avšak podarilo sa mi navštíviť aj moju rodinu a starých priateľov.

Moja rodina nie je na duchovnej ceste. Možno si to nechávajú pre seba, ale navonok nie sú nábožensky založení alebo s otvorenými obzormi viery. Niektorí členovia mojej rodiny sú viac priami a pýtali sa ma otázky o detailoch, o podrobnostiach mojej viery a praktík, ostatní si držali od témy odstup.

Bez ohľadu na ich pohľad a vzdialenosť od toho aspektu života je nemožné to nespomenúť, pretože je to neoddeliteľná súčasť môjho života. Vonkajší svet, svet, ktorý takmer nepraktizuje náboženstvo či duchovno aktívne denno-denne, sa sústredí vo veľkej miere na okamžité potešenia. Naše mysle sa rýchlo naladia na túžby a uspokojovanie zmyslov, keď nie sú zakorenené v praxi, ktorá zlaďuje nášho ducha, našu božskú podstatu a nekonečnú kapacitu milovať. Zvyčajne som v blízkosti ľudí, ktorí sú na duchovnej ceste. A keď nie som, môže byť pomerne veľkým šokom ísť niekam a byť obklopený ľuďmi s iným zameraním, ako je to moje.

Mám tendenciu nechať sa rýchlo zatiahnuť do drámy a hry vonkajšieho sveta. Zvyčajne sa len smejem, keď vidím nepotrebný stres, znepokojenie a hlúpe pokušenia života zakladajúceho sa na potešení zmyslov. Snažím sa mať postoj lásky a nechávam ho zo mňa vyžarovať. Avšak, skutočne potrebujem ochrániť svoju myseľ pred stýkaním sa s takýmito ľuďmi a pred vtiahnutím do takéhoto životného štýlu.

Počas obdobia, ktoré som strávil v USA som si však na sebe všimol väčšiu slabosť v chránení sa než zvyčajne, keď prídem do takéhoto prostredia. Niektoré moje dobré zvyky začali miznúť. Začal som byť ťahaný vľavo-vpravo, moja myseľ tancovala podľa melódie drám okolo mňa. Predsa len sa našla jedna vec, ktorá ma držala pod kontrolou, a to bola moja sádhana. Moja prax Atma Kriya Yogy je pre mňa útočiskom. Je mojou kotvou ako na duchovnej ceste tak v duchovnom nasmerovaní mysle, pomáha mi pamätať, že som božská láska. Takže napriek mojej mysli, majúcej tendenciu poskakovať a stratiť zámer, ma moja sádhana privádzala späť do mnou požadovaného smeru.

Slová Paramahamsu Vishwanandu často znejú v mojich ušiach. Počas môjho prvého rozhovoru s ním mi povedal, že sa mám uistiť, že budem praktizovať kriju. Zobral som si tie slová k srdcu už keď som ich počul. Po tom, čo som nedávno zažil v USA som si uvedomil, že sádhana je mojím základom. Vždy sa vrátim späť (minimálne) k môjmu osobnému času strávenému praxou. Za posledný rok, ako som sa zmienil v mojom poslednom blogu, som videl rast, a už nevidím kriju ako minimum. Naopak, vidím ju ako úžasný nástroj, základ, pilier a podklad, na ktorom môžem postaviť môj duchovný život. Keď človek praktizuje Atma Kriya Yogu so zámerom lásky a pohľadom zameraným viac na Boha, než len ako mechanickú prax, prax sa stane obzvlášť účinnou, pozdvihujúcou a ochraňujúcou.  Prax je navrhnutá tak, aby bola naša myseľ pretkaná našou duchovnou podstatou. Naše vlastné identifikovanie sa ako duchovná bytosť sa posilní, zatiaľ čo slabosť materiálnej identifikácie ochabne. Toto je milosť Atma Kriya Yogy a sádhany ako celku.

Som tak vďačný, že Atma Kriya Yoga je pre nás dostupná! Jej sila je potrebná pre moje šťastie, moje vnútorné naplnenie a moju cestu. Sádhana je neuveriteľným darom pre duchovných hľadajúcich. Je základom duchovného rastu. Disciplína a zakorenenie, ktoré ju podporujú, sú tak masívne. Sádhana je pre mňa tak dôležitá; v skutočnosti pre každého. Snažím sa zdôrazniť jej kľúčovú úlohu, význam všetkým, ktorí čítajú tento príspevok, aby prehodnotili svoj vzťah k sádhane. Môže nám to pomôcť v definovaní samého seba, aby sme sa identifikovali s našou skutočnou podstatou ako milujúce bytosti. Je to taký dar, taký nástroj.


Blog »