Sadenie semienok sanghy

Thumbnail

V januári, pár týždňov po tom ako sme sa presťahovali do nového domu, sme mali to potešenie, že u nás bola Sváminí VishwaPrabhavaati Mata a pomohla nám zorganizovať našu prvú Bhakti Marga udalosť v Benamocarra, kde bývame - v malej andalúzskej dedine, v Španielsku. V séve sa ku nám so Sváminí sa pridali aj traja oddaní Paramahamsu Šrí Svámiho Vishwanandu, aby nám pomohli vytvoriť túto udalosť a tá bola úspešná.

Účelom víkendu bolo zasadiť nejaké semienka, aby sme vytvorili sanghu, komunitu, priestor, kde sa môžeme podeliť o Bhakti Marga sádhanu a ďalšie duchovné praktiky, ktoré učí Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda; kde môžeme robiť sévu (nezištnú službu) a šíriť jeho posolstvo - len láska. Bol to veľmi rušný víkend, kde sme prezentovali rôzne duchovné techniky.

Začali sme víkend cvičením Babaji Surya Namaskar, kde sa zúčastnilo 7 študentov a 4 učitelia. Keď na kurzoch učitelia Babaji Surya Namaskar pracujú spoločne, zväčšuje to ducha komunity a vylepšuje to ich vzťah. Nehovoriac o tom, aké je prospešné pre študentov, keď zažijú starostlivosť a dôkladnosť, ktorá nie je vždy možná pri skupinových cvičeniach s jedným učiteľom. Babaji Surya Namaskar je úžasným prvým krokom do Bhakti Marga sádhany a je to zážitok skutočnej autentickej jogy. Mnoho ľudí v dnešnej dobe navštívilo hodinu jogy, ale len málo okúsilo jogové ásany, ktoré boli odovzdané žijúcim majstrom, ktorý realizoval Boha, ako je tomu v prípade Babaji Surya Namaskar. Kombinácia dynamických pozícií, pránájámy (ovládanie dychu) a mantry ho robia oživenou technikou, ktorá je príťažlivá pre aktívnych jogínov. To, že sme začali víkend touto technikou, vytvorilo povznášajúcu energiu, ktorá sa niesla celým dňom.

Po výdatnom vegánskom obede nasledovala prednáška o Projecte Mantra: program vedenej meditácie z Bhakti Marga sádhany, čo bolo výborné obzvlášť pre tých, ktorí sa zaujímali o meditáciu, ale ešte nikdy ju nerobili, a tiež pre deti a tých, ktorí boli zvedaví, čo je to meditácia. Je to 40 dňový program, ktorý pomáha vybudovať si pravidelnú prax a rozvíja prepojenie s božstvom prostredníctvom mantry.

Ponúkli sme kurz maľovania Šrí jantry: meditácia s afirmáciou a použitím posvätnej geometrie Šrí jantry. Tento workshop pomáha predovšetkým rozvinúť si osobný vzťah s Božskou Matkou, očisťuje a privádza myseľ, ducha a prostredie do rovnováhy. Počas tohoto kurzu je vždy prítomné úžasné ticho a ako popoludní zapadalo slnko, atmosféra bola presiaknutá láskou a inšpiráciou.

Následne sme zakončili prvý deň OM Chantingom, ďalšou časťou Bhakti Marga sádhany. Táto skupinová technika pomáha očistiť okolie a účastníci z nej majú prospech nielen fyzický, ale aj mentálny a duchovný. Potom už bol večer, nebo bolo tmavé, začali vykúkať hviezdy a transformačná sila zvuku ÓM rezonovala budovou a do okolitého údolia.

Nasledujúci deň sme začali jadžňou, ohňovým obradom, čo je spôsob, ako si uctiť božstvo, kde sa oheň stane aspektom Boha; v tomto prípade boli Lakšmí Nárájen invokovaní do ohňa prostredníctvom meditácie a čantovania sanskritských mantier. Účastníci ponúkali do ohňa obetiny, ponúkali svoju lásku k božstvu a odovzdávali svoje ego. Prospech z vykonávania jadžne nie je obmedzený na tých, ktorí sú fyzicky prítomní, súčasne sa pozitívne transformuje okolie a šíri sa to ďalej do sveta ako celku. Po obrade zavládol hlboký pocit pokoja a mieru a v tento deň, tí, ktorí boli iniciovaní do Atma Kriya Yogy, si užívali skupinové cvičenie.

Po jadžne sme si užívali s láskou pripravený vegánsky obed a ukončili si víkend satsangom a bhadžanmi. Počas satsangu Sváminí VishwaPrabhavaati Mata zodpovedala otázky a ľudia zdieľali svoje duchovné vhľady. Satsang je príležitosťou na objavovanie duchovna prostredníctvom dialógu a prepojenie sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Každý má svoje vlastné jedinečné duchovné zážitky a počas satsangu, čo je sanskritské slovo opisujúce stretnutie ľudí v pravde, je to dokonalá príležitosť na podelenie sa o ne a prehĺbenie si svojho porozumenia. Satsang bol prepletený s bhadžanmi, čo je jedna z najjednoduchších ciest, ako sa povzniesť zo zväzovania mysle, otvoriť srdce a zažiť Boha. Bhadžan je sanskritské slovo znamenajúce spievanie slávy Bohaa prostredníctvom tohoto náboženského spevu a čantovania Božích mien sme schopní transcendovať ego a uvedomiť si, ako veľmi je Boh blízko.

Jednou z mnohých vecí, ktoré milujem na Bhakti Marge je, že spája ľudí, ktorí by sa za bežných okolností spoločne nestýkali; ľudí z opačných koncov demografického spektra, z rôznych kultúr či pôvodov; ľudí s rôznym vychovaním, ale všetci majú rovnaké jadro: túžbu prepojiť sa s Bohom. Keď sa ľudia spoločne zídu s týmto spoločným záujmom, je to také požehnanie. Milosť tvorenia komunity, sanghy je, keď môžeme tráviť čas s Gurudžím, Paramahamsom Vishwanandom, keď s nami nie je fyzicky prítomný; dostávame príležitosť, aby nám bol Boh neustále pripomínaný. Máme pocit rodiny, pocit, že niekam patríme a pocit neustáleho prepojenia s božskou láskou.


Blog »