O láske a službe

Thumbnail

Najmocnejší OM Chanting, akého som sa kedy zúčastnila, bol úžasne jednoduchý. Nebol to mahá OM Chanting a ani sa nekonal počas splnu, a ani sa neuskutočnil na nejakom extra špeciálnom mieste. Bol v malej miestnosti v mestečku v Colorade v noci, keď boli ulice prázdne.

Zúčastnilo sa nás asi pätnásť. Pamätám si, že som sledovala každého človeka, ako vošiel so zmesou nádeje a neistoty zračiacich sa na tvári. Takmer každý tam bol nový. Len traja z nás už takýmto spôsobom predtým čantovali.

Čím sa tento kruh líšil od akéhokoľvek iného, ktorý som zažila, bolo, že každý človek prišiel vedome kvôli niekomu inému. V tejto skupine priateľov mali dvaja členovia rakovinu. Ich komunita sa zhromaždila a dopočula sa, že možno práve OM Chanting by im mohol pomôcť. Obaja muži s rakovinou tam boli pre seba navzájom a všetci ostatní tam boli pre nich. Nie som si istá, koľko ľudí malo veľkú dôveru v túto techniku, avšak mali vôľu vyskúšať takmer čokoľvek, aby pomohli svojim priateľom.

Počas tej noci sme viedli dva kruhy. Jeden za každého muža. Sedeli v strede a nechali požehnanie OM Chantingu rásť a prelievať sa okolo nich. Zdalo sa, že čas prestal úplne existovať. Uplynul tak, že som si myslela, že nikdy ani neexistoval. Ľudia ako komunita touto technikou, touto praxou podporovali týchto mužov, ktorých milovali, a čantovali len pre nich.

Tej noci som sa naučila dve hlavné ponaučenia.

Prvé:

Služba je nezištná v pravom slova zmysle. Keď praktizujeme OM Chanting s nastavením mysle na nezištnú službu, ideme hlbšie do praxe. Staneme sa otvorenejšími nekonečným možnostiam, ktoré môže OM Chanting poskytnúť.

Druhé:

Nemajte žiadne očakávania. Táto komunita mala nádej, iste, ale mali obmedzené vnímanie toho, čo očakávať. Prišli len s vedomosťou, že OM Chanting by mohol pomôcť ich priateľom, nie že im aj pomôže. Ako táto pomoc bude vyzerať, nikto nevedel.

Čantovali s nádejou a láskou. Takto sa stali otvorenými a prijímajúcimi akéhokoľvek výsledku. Zdalo sa, že chápu, že táto prax im nič nedĺži. Boli otvorení čomukoľvek, čo bude dané.

Noc sa skončila pomaly a nežne. Vibrácia zvuku ÓM ešte stále znela v našich ušiach. Zdalo sa, že sa ľudia vracali späť ku svojím životom s určitou zdráhavosťou. Každý človek sa javil, že má o trochu viac nádeje a jemnejšiu tvár než predtým, keď prišiel.

Od tohto OM Chantingu jeden z mužov zomrel. Keď sa jeho život chýlil ku koncu, povedal priateľovi, že od toho OM Chantingu sa prestal báť svojej smrti. Odišiel v pokoji s takýmto požehnaním.

Druhému mužovi sa uľavilo a zdá sa, že sa mu darí dobre.

Je mojou najväčšou nádejou, že všetci účastníci OM Chantingu nájdu tento priestor lásky a služby vo svojej praxi. Práve tu sa môžeme otvoriť nekonečným možnostiam OM Chantingu.


Blog »