SPRAVODAJCA SÁDHANY DECEMBER 2019

Naša sádhana nás vedie k našej najlepšej verzii

Svet je plný konkurencie, súťaženia, ale my nikomu a ničomu nekonkurujeme, my s nikým a ničím nesúťažíme. My len potrebujeme na sebe pracovať, aby sme sa stali našou najlepšou verziou.

Thumbnail

Haha, prijatie.

Neviem, aké to je byť v úplnej blaženosti. Ale viem, aký je pocit pokoja, mieru, ktorý cítim vďaka mojej duchovnej praxi, keď moja myseľ stíchne a moje srdce sa otvorí.

Thumbnail