Milosť majstrov v Atma Kriya Yoge

Thumbnail

V joge veríme, že napredovanie človeka je úmerné úsiliu, ktoré vyvinie. To môže byť pravdou v mnohých veciach v živote ako pri tréningu na maratón, chudnutí či príprave na skúšku, ale neplatí to, keď je do vášho duchovného napredovania zapojený satguru. Satguru zväčšuje naše úsilie mnohonásobne, a to sa nazýva milosť.  

Atma Kriya Yoga je plná milosti Paramahamsu Vishwanandu a Mahavatara Babajiho. Ako sa to deje? Je to fascinujúca otázka, ktorej odpoveď by mala byť jasná každému študentovi Atma Kriya Yogy. Dovolí to človeku viac oceniť to, čo sa skutočne deje, keď praktizujete Atma Kriya Yogu a oceniť rolu, ktorú hrajú majstri vo vašom duchovnom živote.

Paramahamsa Vishwananda je plne realizovaný žijúci krijá joga majster. Je si neustále vedomý vzťahu s Bohom a nasleduje svoju duchovnú dharmu, ako ju určil Boh. Jednoducho povedané, môžeme povedať, že je guru, avšak nie je len hocijaký guru, je to satguru. Teda by sme najprv mali rozlíšiť rozdiel medzi satguruom a šíša guruom.  

Šíša guru učí určitý predmet. Môže to byť duchovno, matematika, veda, história alebo čokoľvek iné. Odpovede šíša gurua budú stále rovnaké, pretože vyučuje zo svätých kníh alebo zo svojej vlastnej skúsenosti, a teda jeho rola je najmä odovzdať vedomosti.

Na druhej strane satguru, v oblasti duchovna má oveľa viac než vedomosti o Bohu, má priamu skúsenosť Boha. Už nie je žiadny rozdiel medzi ním a Bohom, a to je preto, že je plne odovzdaný Bohu a je vždy v tom stave Božieho vedomia; čo sa v joge nazýva átmanivédan bhakti alebo nirvikalpa samádhi.

Mať satgurua vo svojom živote je najväčšie duchovné požehnanie, ktoré môže človek mať, pretože je to doslova Boh vo forme. Satguru je vyjadrením Božej lásky k nám, vie, čo každého z nás oddeľuje od oslobodenia, čo je potrebné, aby sme sa oslobodili od všetkej negativity či máje, ktorú sme si nahromadili počas mnohých životov. Dokonca aj fyzické telo satgurua je jedinečné. Keby ste boli jasnozriví, videli by ste, že ten človek, čo tam stojí je len kozmické svetlo. Dokonca ani bunky takéhoto tela nie sú normálne, a to preto, že ešte aj každý jeho vlas je čistou Božou láskou, Božím vedomím, neobmedzeným vo forme. Toto je zákon, ktorý ustanovil Boh: je potrebné mať fyzický dotyk satgurua, aby mohla byť božská milosť plne privedená na svet. Na druhej strane je ľudské telo obmedzené, ale fyzické telo satgurua sa stane mostom medzi fyzickým, materiálnym svetom a duchovným, neobmedzeným svetom. Preto sú najväčším požehnaním na duchovnej ceste človeka. Sú mostom, ktorý umožňuje človeku dosiahnuť cieľ jogy, cieľ života, realizáciu svojho skutočného ja.

Konkrétne v Atma Kriya Yoge je to satguru, Paramahamsa Vishwananda, kto sa pozrie na minulú karmu človeka a rozlíši, čo je dobré a čo zlé. Paramahamsa Vishwananda a Mahavatar Babaji zo svojej milosti hyper-aktivujú, čo je dôležité a spália, čo nie je dôležité. Dobrá karma, ktorá zostane, vás privedie k zážitkom či skúsenostiam, ktoré vám pomôžu na duchovnej ceste. Zlá karma, ktorú je potrebné spáliť alebo transformovať je tým, čo ohýba realitu a odkláňa vás od duchovna.  

V joge hovoríme o jemnohmotnom pránickom tele, pránájáma kóša. Má sieť energetických kanálov, nádí a systém čakier. Existuje aspoň 72 000 nádí. Jedna konkrétna sa volá brahman nádí a v nej sa nachádza karma predošlých životov. Len veľkí jogíni ako Mahavatar Babaji a Paramahamsa Vishwananda môžu s ľahkosťou vstúpiť do brahman nádí a očistiť ju. Avšak vďaka iniciácii šaktipátu odovzdávaného v Atma Kriya Yoge, keď budete praktizovať techniku hlavná krijá, vstúpia do vašej sušumná nádí a brahman nádí, aby ste naplnili túto karmu, ktorá mala na vás vplyv po mnohé a mnohé životy, aby ste mohli dosiahnuť sebarealizáciu rýchlejšie, vďaka milosti.

Iniciácia šaktipátu sa deje na konci kurzu Atma Kriya Yogy. Tu odovzdá Mahavatar Babaji, veľký guru guruov seba a celú milosť a požehnanie každého majstra krijá joga línie študentovi. To je duchovná pomocná ruka stoviek realizovaných majstrov za 5 000 rokov. Paramahamsa Vishwananda hovorí, že doslovne, sú duše, ktoré čakajú, aby sa inkarnovali na Zem, aby dostali toto požehnanie, aby mohli konečne dostať milosť a realizovať svoje skutočné ja.

Veľmi málo duchovných majstrov žijúcich v tomto období má schopnosť dať šaktipát svojim študentom. Paramahamsa Vishwananda sa s touto schopnosťou narodil. S dovolením Mahavatara Babajiho mohol transferovať jeho šaktipát do každého učiteľa Atma Kriya Yogy, ktorý bol iniciovaný. Dnes je viac než 300 učiteľov vo vyše 40 krajinách. Keďže je Atma Kriya Yoga najkompletnejším systémom krijá jogy, ktorý bol kedy na svete vyučovaný, zaistí, že tento systém jogy, ktorý je jedným z najrýchlejších spôsobov ako realizovať svoje skutočné ja a dosiahnuť Božiu lásku, sa rozšíri široko-ďaleko. Mahavatar Babaji a Paramahamsa Vishwananda to takto naplánovali, pretože to svet teraz potrebuje. Mahavatar Babaji odovzdal rôzne systémy jogy v rôznych obdobiach počas milénií, aby pomohol človeku realizovať svoje skutočné ja. V tomto čase je jeho hlavným nástrojom Atma Kriya Yoga.

Šaktipát je nesmierne silný, ďaleko za hranicami našej bežnej ľudskej predstavivosti. Ako Paramahamsa Vishwananda hovorí: Dokonca aj veľkí jogíni túžia po tejto iniciácii.“  Je nemožné úplne vysvetliť šaktipát, pretože je to samotný Pán, kto príde, odovzdá sa študentovi a aktivuje určité veci. Zážitok každého človeka je jedinečný. Nemôžeme povedať, že budete mať taký či onaký zážitok. Počas iniciácie šaktipátu je zasadené semienko realizácie Boha Mahavatarom Babajim prostredníctvom učiteľa a keď budete cvičiť, bude rásť. Energia uvoľnená počas šaktipátu tiež aktivuje a odomyká Božie svetlo vo vašich čakrách. Hlboko v každej čakre prebýva samotný Pán. Je Božím svetlom vašej duše. Počas iniciácie šaktipátu je toto Božie svetlo odomknuté, a tak začnú čakry pracovať na vyššej frekvencii.

 Človek sa zamyslí, ako si môžem zaslúžiť niečo tak veľkolepé ako je Atma Kriya Yoga a vedenie Mahavatara Babajiho? Ale toto je možné iba z milosti satgurua a Boha. Satguru je najbližší paramguruovi, Mahavatarovi Babajimu. Je mostom. Satguru dáva milosť z lásky, súcitu a pochopenia, čo študent potrebuje. Toto zahŕňa nahliadanie za predošlé konanie či nedokonalosti osobnosti, aby študentovi bola daná podpora a pomoc, ktorú potrebuje. Len Mahavatar Babaji a satguru vedia vyhodnotiť, či si to zaslúžite a či nie, pretože vás poznajú, všetky vaše minulé skutky i váš duchovný potenciál.

 Mahavatar Babaji a Paramahamsa Vishwananda robia Atma Kriya Yogu dostupnou pre každého z ich milosti. Zatiaľ čo Mahavatar Babaji sa môže javiť ako nedostupný, Paramahamsa Vishwananda je majstrom žijúcim v Nemecku, neďaleko Frankfurtu. Je dostupný každému úprimnému duchovnému hľadajúcemu a máte možnosť nie len obdržať Atma Kriya Yogu, ale si aj prehĺbiť svoje duchovné prepojenie s ním ako majstrom a satguruom prostredníctvom vzťahu gurua a žiaka. To znamená formálne ho prijať za svojho gurua. I keď toto nie je predpokladom na obdržanie Atma Kriya Yogy a iniciácie šaktipátu. Je plnosťou Atma Kriya Yogy a to je fascinujúca vyhliadka, keď môžete mať priamu interakciu s niekým, ako je on a môžete ním byt iniciovaný za jeho žiaka.  

Ja som podstúpil takúto iniciáciu pred 11 rokmi a bol to najdôležitejší a nahlbší krok, aký som urobil na mojej duchovnej ceste. Od vtedy sa všetko zmenilo. Viem, že sa o mňa vždy stará a vedie ma, naviguje ma labyrintom života smerom k cieľu jogy a cieľu života. Paramahamsa Vishwananda a Mahavatar Babaji nás potichu vedú v každej chvíli v našich skutkoch a myšlienkach, aby sme sa mohli naladiť na naše vlastné božstvo a dušu. To je dôvod, prečo sa Paramahamsa Vishwananda rozhodol inkarnovať na Zem, aby vám pomohol realizovať svoje skutočné ja a zmysel ľudského narodenia. Rozhodol sa hrať túto rolu duchovného majstra, nie z karmických dôvodov alebo preto, že sa musel reinkarnovať, ale zo svojej milosti a slobodnej vôle, aby oslobodil ostatných rovnakým spôsobom, akým je on oslobodený a slobodný. To je milosť satgurua.


Blog »