Dharma každého človeka

Thumbnail

Často sa ocitám zaseknutý v minulosti, inokedy sa zas znepokojujem budúcnosťou.

Vtedy privediem svoju myseľ späť a prídem k uvedomeniu, že všetko čo mám, je dnešok a s každým novým dňom je tu príležitosť realizovať Boha vo svojom vnútri.

Každý deň sa obzerám a vidím toľko trpiacich ľudí a pomyslím si, ako im môžem pomôcť?

Potom mi napadne otázka: Ako môžem pomôcť druhým, keď mám negatívne vlastnosti a ja sám som sa ešte neočistil a nedosiahol sebarealizáciu?

My sme však len odrazom sveta. Všetky tendencie prítomné vo vonkajšom svete môžeme nájsť vo svete nášho tela. Ak by sme sa zmenili, tendencie vo svete by sa tiež zmenili.“                    

Zdroj: 1964, Zbierka prác Mahátmá Gándhího, diel X11.

Rovnako ako Gándhí uvádza v tomto citáte, jeden zo spôsobov ako pomôcť sebe samému, je pracovať na vlastnej zmene. Keď budem robiť svoju sádhanu, Atma Kriya Yoga ma očistí, odstráni karmu a pomôže mi uvedomiť si moje negatívne vlastnosti, aby som ich mohol zmeniť na pozitívne.

Tým, že sa budem sústrediť na seba, začnem vidieť svet inak. 

Pred praktizovaním sádhany sa pozerám cez špinavé okno, a po sádhane sa pozerám cez čistejšie okno.

Každý má dharmu, dharmu realizovať svoje skutočné ja.


Blog »