Čo pre vás znamená Atma Kriya Yoga?

Thumbnail

Čo pre vás znamená Atma Kriya Yoga? Kľúč k vašej duši a transformačnú cestu - prepojenie s vašou skutočnou esenciou, priame prepojenie s krijá majstrami a božskou Matkou? Rozoznanie večnej nekonečnej bezpodmienečnej lásky, ktorú máte vo svojom vnútri, alebo len jednoduché cvičenie jogy?

Dúfam, že to prvé. To druhé môže byť dôvodom, prečo ste sa dali iniciovať do Atma Kriya Yogy a prečo ju praktizujete, ale ak cvičíte pravidelne, nezostane na dlho len obyčajnou praxou jogy.

Atma Kriya Yoga je obrovské požehnanie, ktoré dali svetu Paramahamsa Vishwananda a Mahavatar Babaji. Je to technika, ktorá bola odovzdaná svetu v prestrojení za jednoduchý súbor cvičení pre rýchle napredovanie Atma Kriya Yoga jogínov, pre vedomé opätovné spojenie sa s tým, kým skutočne sme. Je to teda vnútorná cesta do hĺbky vášho skutočného ja. Konečný cieľ robiť  rozhodnutia a konať z tohto vedomého spojenia so sebou samým a naším zdrojom, je úplnou realizáciou božskej lásky. Avšak tento cieľ nie je dôvodom cvičenia Atma Kriya Yogy, je to užitie si svojej vlastnej cesty. Kulminácia cvičenia je v našich rukách - nech už to znie akokoľvek čudne. Robíme svoju časť tým, že spolupracujeme a majstri urobia zvyšok.

Atma Kriya Yogu nie je ľahké popísať vjej skutočnej podobe. Ak by sme povedali, že je to len cvičenie jogy, je to akoby sme to trivializovali, pretože je to oveľa viac. Joga celkovo je skvelá, avšak v tomto prípade nedokáže úplne popísať, čo je v skutočnosti Atma Kriya Yoga. Bola daná svetu, aby každý jeden človek mohol prežívať a rozvíjať jedinečný osobný vzťah s niečím neobmedzeným a večným. Niečím, s čím sa počas nášho života zvyčajne neprepájame, ani to často nezažívame , ak vôbec. Je to niečo tak abstraktné pre väčšinu z nás, že často popierame jeho existenciu - Boh. Zdroj nášho bytia a esencie.

Najčastejšie spájame Boha s náboženstvom, ale slovo náboženstvopochádza z latinského slova religare, čo znamená opäť sa spojiťa keďže je Boh prítomný vo všetkom, čo existuje, opätovné spojenie nemôže byť obmedzené len na náboženstvo. Atma Kriya Yoga je priamy dar od majstrov, ktorí majú plné prepojenie, pre nás všetkých, ktorí sa rozhodneme ho prijať a praktizovať, aby sme mohli byť transportovaní do toho stavu. Povedal som transportovaní, pretože v skutočnosti  oni všetko robia pre nás , a my len spolupracujeme tým, že cvičíme to, čo nám bolo odovzdané. Majstri sú tými, ktorí konajú, pretože nám dali toto cvičenie a presne vedia, kam nás berie. Chcú, aby sa nám darilo dobre - sú na našej strane a doslovne po našom boku vždy, keď aktivujeme svoje cvičenie Atma Kriya Yogy.

Šakti v Atma Kriya Yoge je samotnou božskou Matkou a ako Matka, tiež slobodne dáva svojim deťom. Dáva nám, čo je v skutočnosti naše, čo môžeme žiadať ako svoje právo, ak sa tak skutočne, úprimne rozhodneme.

Takže... Ako celý tento zázrakzapadá do nášho každodenného života, môžete sa pýtať? Pasuje dokonale a bez námahy! Jediné čo musíte urobiť, je pravidelne cvičiť Atma Kriya Yogu. To je všetko! Ak vyvinieme úsilie, tak zmeny, ku ktorým môže po ceste dôjsť - akým spôsobom vykonávame interakciu vo svojom osobnom svete- sa nám budú javiť prirodzené a bezproblémové. Počas nášho cvičenia sme plne chránení a vyživovaní týmito majstrami a božskou Matkou.

Môžeme si vybrať, či sa vydáme na našu cestu Atma Kriya Yogy a udržíme sa na nej, alebo sa rozhodneme, že je to len obyčajné cvičenie jogy- a ak sa aj rozhodneme pre druhú možnosť, čo môžeme stratiť?


Blog »