Boh prítomný v sádhane

Thumbnail

Nedávno som čítal Bhagavadgítu. V Bhagavadgíte sa píše o mnohých druhoch jogy, podstate duše a večnom vzťahu s Bohom. Nájdete tam pokyny týkajúce sa krokov v tomto vzťahu a duchovnej cesty. Čítal som časť Bhagavadgíty, kde Krišna hovorí o ňom samotnom, kde hovorí, že len málo ľudí ho skutočne pozná. (Bhagavadgíta 7. kapitola, 3. verš) Vidia vonkajší svet, to fyzické, ale nevidia, čo je za tým. Krišna pokračuje a hovorí svojmu dlhoročnému priateľovi a zároveň žiakovi Ardžunovi  o jeho duchovnej podstate a všadeprítomnosti. (Bhagavadgíta 7. kapitola, 5. verš) Následne po týchto veršoch hovorí o zvuku ÓM a o tom, že on je ÓM. Hovorí, že je svetlom a teplom v ohni, chuťou vo vode a tak ďalej. V tejto časti Krišna vysvetľuje prostredníctvom metafor, ale zároveň aj vo vyššej realite, že on je esenciou všetkých vecí. A toto znamená ÓM Namó Nárájenája. Je to mantra, ktorá nám pomáha povzniesť sa nad tento fyzický svet a otvárať naše srdcia tejto intímnej realizácii Boha vo všetkých veciach. Všetko je v ňom, a on je vo všetkom. Krišna dáva svojmu priateľovi spôsoby, ako hľadať hlbšie Božiu esenciu, toto hlboké spojenie a uvedomenie, že Boh je všetkým.

     Krišna ďalej pomáha Ardžunovi stotožniť sa s tým tak, že mu dá viac príkladov, kde sa nachádza jeho božstvo. V tejto sekcii som sa začítal do skutočne úžasného a relevantného veršu, týkajúceho sa sádhany.

     V 7. kapitole, 9. verši Bhagavadgíty Krišna hovorí: (On) je asketickou silou tých, ktori vykonávajú askézu.

     Píše sa tu, že pre tých, ktorí praktizujú duchovno a sádhanu, je Boh silou tejto praxe. On je tým, čo spôsobuje, že sádhana funguje a je prvotnou iskrou a motorom duchovného napredovania. Krišna hovorí, že on je sádhanou. Je to Boh samotný. Ďalej v Bhagavadgíte predstaví tému bhakti, a to v spojení s vedomosťami o ňom, o skutočnom poznaní Boha, čo je cieľom, niečím, o čo by sme sa mali usilovať. Krišna ďalej hovorí: Z nich znalec, ktorý je vždy v neustálom spojení s Bohom, ktorého bhakti sa sústredí na Boha, je najlepší: miluje ma dokonale a je mojím milovaným.(Bhagavadgíta 7. kapitola, 17. verš)

     Ako o Atma Kriya Yoge vieme, bhakti je prítomná v jej duchovných technikách. Duchovné vedy sa zlúčia spolu s milosťou a láskou prostredníctvom iniciácie šaktipátu. Takto, praktizovaním Atma Kriya Yogy praktizujeme bhakti. Preto hovoríme, že cesta a cieľ sú rovnaké. Ak sme schopní prepojiť a prehĺbiť svoj vzťah so sádhanou, spojíme sa priamo s Bohom. Práve tak ako tu Krišna hovorí, možno neviete, že táto (sádhana) je Boh, ale on nás uisťuje, že to tak je. Pretože praktizovanie s touto milosťou nie je odlišné od neho. A preto, keď cvičíme, mali by sme sa usilovať o vybudovanie vzťahu k cvičeniu, ako by to bol on samotný. Pretože to je on. Musíme si ho vážiť, rešpektovať a pracovať na ňom, ako na akomkoľvek inom vzťahu. Hoci vzťah medzi átmá a paramátmá nie je obmedzený, pretože je za hranicami fyzickej reality, čo zahŕňa našu myseľ, my by sme nemali projektovať naše obmedzenia na cvičenie.

     Ako toto píšem, spomínam si na príbeh, ktorý som počul od niekoho o tom, čo mu Paramahamsa Vishwananda povedal o jeho cvičení Atma Kriya Yogy. Rozprávali sa a tento jogín povedal Paramahamsovi Vishwanandovi, že veľmi často robí chyby v praktikách a technikách a nemôže si pomôcť. Paramahamsa Vishwananda uistil tohoto jogína, a z toho, čo si pamätám tento človek prerozprával, čo Paramahamsa Vishwananda povedal nejako takto: To je v poriadku, to je v poriadku, ale snažíš sa najlepšie ako vieš? Cítiš tú blaženosť, ktorá je vo vnútri? Cítiš to? Prepájaš sa s tým a držíš sa toho?A jogín odpovedal: Áno.Paramahamsa Vishwananda povedal tomuto človeku, že toto prepojenie s blaženosťou a božstvom, ktoré sú prítomné v cvičení sú naozaj dôležité. Pretože tu je ten vzťah. Keď mi prerozprával tento zážitok, povedal, že Paramahamsa Vishwananda skutočne zdôrazňoval, že i keď cvičíme techniky tak správne ako je to možné a je dôležité a nutné snažiť sa najlepšie ako len vieme, náš vzťah, láska a blaženosť, ktoré si rozvíjame, sú oveľa dôležitejšie.

     Vyjadrenia Krišnu a Paramahamsu Vishwanandu podporujú toto pochopenie a prehlásenie, že asketická sila, samotná sádhana, dokonca aj túžba byť na duchovnej ceste, sú samotným Bohom v našom vnútri. Musíme si viac uvedomiť a prehĺbiť svoje cvičenie sústredením sa na tento zámer nachádzania Boha vo všetkom. Naša bhakti môže rásť, pretože ako sa stávame viac vedomými Boha, môžeme viac žiť pre neho a robiť všetko ako službu a na podporu rastu lásky, vzťahu s Bohom.


Blog »