Atma Kriya Yoga: Cesta života

Thumbnail

Paramahamsa Vishwananda predstavil toľko spôsobov dosiahnutia Boha. Jedným zo spôsobov je Atma Kriya Yoga.

Mnohí z nás majú predsudky o tom, ako by mal život vyzerať a ako by sme ho mali žiť.

Praktizovaním Atma Kriya Yogy začne človek vstupovať do svojho vnútra, sústrediť sa na seba a čeliť emóciám ako strach, hnev, bolesť a utrpenie v sebe a premeniť ich na lásku, sebalásku a prijatie seba samého.

Nie je to jednoduchá úloha, ale ak človek chce zažiť Božiu lásku, o ktorej Paramahamsa Vishwananda neustále rozpráva, potom je tento proces nevyhnutný. 

Atma Kriya Yoga

Ako rýchlo sa tento proces udeje závisí na tom, ako veľmi a rýchlo sa odovzdáme majstrovi. Toto tiež znamená, že by sme mali praktizovať Atma Kriya Yogu s láskou, denne a neočakávať výsledky.

O koľko ľahšie sa cítime po každom cvičení Atma Kriya Yogy keď vieme, že naši majstri Paramahamsa Vishwananda a Mahavatar Babaji sa o nás starajú a pomáhajú nám na každom kroku našej cesty životom. 

A tak sa začína cesta životom... s Atma Kriya Yogou. 


Blog »