Aký je zmysel života, 2. časť

Thumbnail

Prečítajte si 1. časť tu

                  Naša planéta je časťou nekonečne veľkého komplexu vesmírneho systému. Pozorovaný vesmír je nekonečný v každom smere. Podobne, životná cesta môže ísť nekonečne akýmkoľvek smerom. A teda je veľmi dôležité poznať zmysel a cieľ nášho života a správne nastaviť smer cesty. Je tiež dôležité mať cieľ sádhany, pretože meditácia bez vedenia guruom a cieľa, dovoľuje mysli nekonečne plynúť do diaľav. Zmysel života a cieľ našej duchovnej cesty nám pomôžu zostať zameranými a plynúť v správnom smere. Všetky ciele môžeme rozdeliť do štyroch Purušártha:

I. káma - uspokojovanie zmyslových pôžitkov,

II. artha - prežite, bezpečie a stabilita,

III. dharma - povinnosť a spravodlivosť,

IV. mókša - sebarealizácia a oslobodenie.

Každý má svoj vlastný zmysel života a teda spadá do jednej z týchto kategórií. Pomaly rozvíjame naše ciele života podľa našej minulej karmy. Najvyšším cieľom takmer všetkých duchovných ciest je dosiahnuť mókšu. Avšak rôzne školy myslenia predpísali rôzne cesty k mókši.

         Podľa učenia nášho gurua, Paramahamsu Vishwanandu, podľa starovekej línie Šrí sampradája, nasledujeme cestu bhakti, čo sa v praxi premietlo do Bhakti MargyMarga znamená cesta a bhakti znamená láska a oddanosť Bohu. Prostredníctvom bhakti a úplného odovzdania môžeme dosiahnuť mókšu, čo je interpretované ako dosiahnutie lotosových nôh Boha a večne mu slúžiť.

         Keď sa snažíme zistiť zmysel svojho života, je logické pýtať sa otázku naopak. Aký je zmysel celej existencie? Boh je zdrojom celej existencie bez vonkajšej príčiny. Je plný, je celistvý. Tak prečo nás stvoril? Nedávno som pozeral zaujímavú lekciu Bhakti Marga akadémie  o sršti (stvorenie), ktorú prezentoval Svámí Revatikánta, priamy žiak Paramahamsu Vishwanandu. V tomto videu Svámí Revatikánta krásne zodpovedal túto otázku. Citoval zaujímavý verš z Rgvédy:

Kto skutočne vie a kto môže odpovedať,

ako vzniklo stvorenie, kedy a kde?

Dokonca aj bohovia prišli po dni stvorenia.

Kto skutočne vie, kto môže skutočne povedať

kedy a ako sa začalo stvorenie?

Urobil to on? Alebo nie?

Len on, tam hore vie, možno;

alebo možno ani on.

Rgvéda 10.129.1-7

        Rgvéda je najstarší text zo všetkých véd sanátana dharme. Každý verš nás prijme k zamysleniu a mali by sme o ňom rozjímať. Keď rozjímame o dôvode tejto existencie, je to akoby sme sa pokúšali čítať myseľ Boha počas momentu tvorenia. A preto nás tieto verše robia pokornými, pretože naša obmedzená myseľ nemôže pochopiť neobmedzeného Boha a jeho existenciu. A na to potrebujeme transcendovať svoju myseľ. V minulosti nespočetné množstvo áčárjov, guruov zodpovedalo túto otázku s cieľom rozšírenia ideológie božskej líly My sa sústredíme na učenie nášho gurua. Paramahamsa Vishwananda jasne vysvetlil, že dôvod tohto stvorenia je zažívať vzťah prém; zažívať vzťah bezpodmienečnej Božej lásky. Toto je hlavný dôvod, ktorý uvádzajú mnohí áčárjovia vrátnane nášho áčárju, Paramahamsu Vishwanandu.

         Keďže Boh je jedinou existenciou, je jediným; stal sa mnohými, aby zažíval milujúci vzťah so svojím stvorením, sebou samotným. Všetky átmá (duše/duchovná hmota) a materiálna hmota (hmota) v tejto existencii sú súčasťou Boha. Obaja, Boh a jeho stvorenie, sú prepojení a spletení. Je to rovnaké s prepojením medzi dôvodom stvorenia a zmyslom života každého jednotlivca. Cieľom života je dôvod celého stvorenia, a to je zažívať vzťah lásky. Cieľom Boha je zažívať lásku so svojím stvorením, so svojou súčasťou. Zatiaľ čo naším cieľom je zažívať milujúci vzťah s Bohom, ktorého sme súčasťou.

        I keď som bol v detstve vychovávaný v učení bhakti, keď som išiel na vysokú školu, začal som pochybovať o Bohu a o cestách náboženstva. Modlenie sa a čantovanie mantier už nebolo mojou prioritou. Veril som, že len štúdium a tvrdá práca mi pomôžu doštudovať, nie modlitba. Počas diskusií s mojimi priateľmi sme pochybovali o rituálnych obradoch. Pochybovali sme, prečo sa ponúka jedlo do ohňa namiesto toho, aby sa rozdalo chudobným. Naša mladá nadšená myseľ vzniesla otázky o hlade, klimatických zmenách, rasizme, nerovnoprávnosti, nedostatku výhod vzdelania pre ľudí v núdzi, o utrpení počas vojny a terorizmu, ktoré sú najmä nábožensky motivované. Často sme premýšľali nad riešeniami a zhodli sme sa, že zmyslom života je pomôcť vyriešiť problémy našej komunity a planéty Zem. V tom čase boli artha a dharma zmyslom nášho života.

         Veľmi jasne si pamätám, že na konci roku 2009 sme zanietene sledovali film s názvom 2012 o konci sveta, predpovedi májskeho kalendára. Vo filme bola natočená scéna, kde katastrofa začala ničiť známu sochu Ježiša Krista na vrchu Mount Corcovado v Rio de Janeiro, v Brazílii, a následne ničila iné náboženské miesta. Bol som zvedavý, či sa režisér pokúsi vyvrátiť ideu Boha a náboženstva ako vnútornej správy.

         V tomto období som sa rozhodol študovať všetky hlavné náboženstvá sveta, aby som pochopil, čo je Boh. Začal som meditovať každý deň, kde som použil vedomosti, ktoré som sa naučil v detstve. Počas mojej meditácie a rozjímania som pochopil, že som len maličkou čiastkou, časťou tohoto väčšieho vesmíru. Pochopil som, že Boh je faktorom za celou existenciou, avšak je za spektrom svetla, ktoré sú naše čípky a tyčinky v našej sietnici schopné zachytiť; nie je možné pochopiť ho našou obmedzenou mysľou. Boh je nám najbližšie v našom srdci a prestupuje všetkými živými bytosťami a neživou hmotou. Zrazu som mal nutkanie milovať celý vesmír, akoby som miloval seba. Prišiel som k záveru, že láska je odpoveďou na všetky problémy na Zemi. Ak Boh niekedy pomáha, je to len prostredníctvom lásky vyjadrenej niekým iným. Ako som začal stretávať viac ľudí, ktorí meditujú, uvedomil som si, že ktokoľvek, kto medituje s úprimnou túžbou hľadania, prirodzene príde k rovnakému záveru.

Love is the energy that sustains the entire cosmos
Láska je energia, ktorá drží celý vesmír.

 

         Vtedy som sa modlil ku guruovi pre ďalšie vedenie, hľadanie osvietenia, pre realizáciu Boha, pre jednotu s Bohom. Pravdou je, že to bol môj guru, kto ma našiel. Po stretnutí sa s mojím guruom, Paramahamsom Vishwanandom, som pochopil, že ešte aj želanie splynúť s Bohom by mohlo prebudiť túžbu a pripútanosť, čo zväčší ego. A teda najčistejší a najpokornejší dôvod žiadosti o realizáciu Boha je len požiadať o zažívanie milujúceho vzťahu s Bohom a slúžiť mu lepšie. Ak niekoho milujeme, je prirodzené, že mu chceme slúžiť ešte lepšie, najlepšie ako vieme. Skutočný význam milujúceho vzťahu s Bohom nie je len milovať Najvyššieho bez formy v našej meditácii alebo božstvo v chráme. Je to tiež o milovaní Boha, ktorý existuje vo všetkom, aj v ľuďoch, zvieratách, rastlinách a dokonca aj v oceánoch, vo vzduchu, ktorý dýchame, v skalách, ľade a horách. Avšak všetko sa začína tým, že budeme milovať samých seba, pretože Boh je nám najbližšie v našom vnútri. Tiež sa musíme naučiť milovať Boha prítomného v ľuďoch, ktorí sú v našom okolí; v našich členoch rodiny doma, v našej duchovnej rodine v chrámoch, ášrame a OM Chantingových kruhoch, v našich kolegoch v kancelárii a dokonca aj v neznámych ľuďoch v dopravnej zápche.

        Grantova štúdia je súčasťou štúdie rozvoja dospelých, ktorá bola vykonaná na Harvardskej lekárskej škole a prišla s prekvapujúcim zistením, že naše vzťahy a to, akí sme šťastní vo svojich vzťahoch, má najväčší vplyv na naše zdravie a dĺžku života. I keď odstránime slovo Boh z nášho cieľa, celý náš život je stále o milujúcich vzťahoch s našimi rodičmi, partnerom, deťmi a rodinou. Ak máme milujúci vzťah s členmi našej rodiny a susedmi, naše domovy a susedstvo budú plné radosti. Ak budú mať všetky krajiny sveta milujúci vzťah, nikde nebudú vojny. Keď bude celé ľudstvo vzdelávané o dôležitosti milujúceho vzťahu s Matkou Zemou a prírodou, ľudstvo nájde alternatívne riešenia fosílnych palív, zabíjania zvierat a používania plastov, aby zabránilo globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám. Kľúčovým slovom je milujúci vzťah a všetko úsilie a služba prirodzene prídu, aby ho udržali.

         Môže to znieť veľmi jednoducho, keď človek povie, že zmysel jeho života je milujúci vzťah s Bohom a slúženie mu naveky, avšak tento význam má obrovskú hĺbku. Všetko ostatné bude naplnené pri napĺňaní milujúceho vzťahu s Bohom, ktorý je celým vesmírom a aj ďalej.


Blog »