Blog

Naša sádhana nás vedie k našej najlepšej verzii

Svet je plný konkurencie, súťaženia, ale my nikomu a ničomu nekonkurujeme, my s nikým a ničím nesúťažíme. My len potrebujeme na sebe pracovať, aby sme sa stali našou najlepšou verziou.

Thumbnail

Haha, prijatie.

Neviem, aké to je byť v úplnej blaženosti. Ale viem, aký je pocit pokoja, mieru, ktorý cítim vďaka mojej duchovnej praxi, keď moja myseľ stíchne a moje srdce sa otvorí.

Thumbnail

Pandorina skrinka

Faktom je, že nech akokoľvek vyzdvihujeme prínos sádhany (duchovnej praxe), nech napíšeme koľkokoľvek slov, nakoniec je to vždy na každom jednom človeku - aby prekročil prah.

Thumbnail

Nakoľko sme pripútaní k našej dobrej povesti?

Veľmi často sa môžeme ocitnúť v situácii, keď naše činy a správanie - hoci nám môžu dávať zmysel alebo máme pre ne dôvod, ktorý nemôžeme zdieľať - prichádzajú do konfliktu so spôsobom, akým by okolie chcelo, aby s

Thumbnail