Atma Kriya Yoga hero

Objímte Boha vo svojom vnútri

Atma Kriya Yoga by Bhakti Marga

Atma Kriya Yoga

Atma Kriya Yoga vám pomáha vytvoriť si osobný vzťah s Bohom, privedením vedomého vnímania duše do každej vašej činnosti. Prinesie vám viac lásky, radosti a prepojenia so samotným životom. Z milosti iniciácie, šaktipátu, tieto pokročilé techniky taktiež pomáhajú spáliť karmu, očistiť telo a myseľ, aby ste mohli napredovať na svojej duchovnej ceste.

Atma Kriya Yoga je najpokročilejšou technikou, každý druh tejto techniky rozvíja rôzne druhy bhakti – lásky k Bohu – a otvára srdce transformačnej sile lásky. Tieto techniky sú dostatočne jednoduché, aby sa ich naučili aj začiatočníci, a zároveň dosť silné na to, aby skúsených meditujúcich priviedli do nových sfér vedomia a božského spojenia.

Student practicing Atma Kriya Yoga

Vedomé vnímanie duše v konaní

Páli karmu

Atma Kriya Yoga očisťuje všetky úrovne vášho vedomia: telo, emócie, myseľ a intelekt, čo umožní vášmu vnútornému svetlu žiariť jasnejšie. Cvičenie páli karmu nahromadenú počas mnohých životov, odstraňuje všetko, čo stojí v ceste uvedomeniu si všadeprítomného Boha, prebývajúceho vo vašom srdci.

Večný vzťah

Cieľom skutočnej jogy je jednota s Bohom: sebarealizácia prostredníctvom Božej lásky. Atma Kriya Yoga vás inšpiruje, aby ste priviedli vedomie o svojom večnom ja do každej myšlienky, slova a konania. Techniky vás spoja so zdrojom života vo svojom vnútri, so svojím vlastným bytím, takže si môžete naplno vychutnávať svoj večný vzťah s Bohom.

Prebuďte božské kvality

Ako sa bude vaša prax prehlbovať, začnú sa prirodzene prejavovať božské kvality: pokoj, sebaovládanie, sila, múdrosť, pokora, súcit, vitalita a mnoho ďalších. Atma Kriya Yoga vám dáva nástroje na transformovanie duality materiálneho sveta a prebudenie božskej lásky: všetko, čo je potrebné na dosiahnutie skutočnej slobody.

Atma Kriya Yoga je najjednoduchšou cestou k uvedomeniu si jednoty s celkom, pretože zjednocuje telo, myseľ a ducha na ceste k realizácii Boha. Atma Kriya Yoga znamená pripomínanie si, že všetko je Boh – v celom priestore a čase.

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda

Čo robí Atma Kriya Yogu jedinečnou?

Iniciácia – Šaktipát

Šaktipát je dôvodom, prečo je Atma Kriya Yoga v súčasnosti najsilnejším dostupným druhom jogy. Inciácia, šaktipát, v krijá línii odomkne plný potenciál techník, ochraňuje a vedie praktizujúceho pri každom kroku cvičenia. Taktiež prebúdza božské svetlo, ktoré drieme v čakrách a zaručuje úspešnosť techník.

História línie

Mahavatar Babaji je otcom celej krijá línie a guruom Paramahamsu Vishwanandu, majster Atma Kriya Yogy. Požehnanie a milosť všetkých krijových majstrov prejde na študenta počas iniciácie – šaktipátu. Práve toto požehnanie v konečnom dôsledku vedie praktizujúceho k zažívaniu všadeprítomného Boha, prebývajúceho v jeho srdci.

Ucelený systém

Atma Kriya Yoga je celý jogový systém, ktorý zahŕňa meditáciu, rovnako ako aj energetické a fyzické jogové cvičenia. Cvičenie je rôznorodé a dostatočne flexibilné, aby mohlo byť začlenené do každodenného rušného životného štýlu. Atma Kriya Yoga je ideálna pre súčasnú dobu, pretože pomáha rozvíjať bhakti: lásku k Bohu vo všetkých veciach.

Kurmasana - Atma Kriya Yoga by Bhakti Marga
Atma Kriya Yoga
Atma Kriya Yoga Meditation - Bhakti Marga

Čo hovoria ľudia

Zamilovala som sa

Po absolvovaní Atma Kriya Yogy som sa zamilovala do všetkého vo svojom živote. Zamilovala som sa do svojej práce, predtým som ju nemala tak rada. Objavila som krásu v spôsobe života, akým žijem, a prijatie všetkého v ňom. Začala som cítiť lásku ku všetkému. Teraz všetko čo robím, sa snažím robiť s láskou a uvedomením. Nedeje sa to po celý čas, ale všimla som si, že cvičením sa to deje čoraz častejšie a častejšie.

Janita – Južná Afrika

Len láska

Atma Kriya Yoga hovorí o láske. Chcel som ju cvičiť pre zväčšenie tejto lásky v mojom vnútri. Predtým som praktizoval Atma Kriya Yogu bez tohto vedomia, ale stálo to veľa úsilia. Teraz už chápem, že je to len o láske. V súčasnosti chcem veľa cvičiť, pretože je to jediná cesta na zbavenie sa všetkej negativity, a cítim, že iba láska mi pomôže, aby som cez to prešiel.

Jean Claude – Francúzsko

Môj život sa zlepšil

Atma Kriya Yoga robí každú časť môjho života lepšou. Fyzicky sa stabilizujem, ak sa cítim trošku chorý, opäť ma privedie do stavu, že sa cítim silný a zdravý. Pokiaľ sa cítim mentálne rozrušený, privedie ma spať do stavu, v ktorom mám jasno, čo a ako chcem, aby sa dialo. Duchovno ma priviedlo do kontaktu so sebou samým, viem, čo hľadám na duchovnej ceste, kto som, aký mám vzťah k Bohu, ľuďom a k Bohu v ľuďoch a nakoniec k Bohu, ktorý je vo mne.

Aaron - USA

Je pre vás vhodná Atma Kriya Yoga?

Pozrite si podrobnosti o kurze »