Intymność związku z Bogiem

Thumbnail

„Bóg odpowiada nam nie zbiorowo, lecz indywidualnie. Każda osoba posiada inne doświadczenie Boga, ponieważ każda istota jest promieniem boskości, a zatem jest bezpośrednio i blisko związana z Bogiem. Zjednoczenie z ukochanym, które jest najwyższą formą ziemskiej przyjemności, przez każdą osobę będzie doświadczane inaczej. Tym samym, każdy człowiek będzie mieć swój własny sposób na zbliżenie się do Boga i połączenie z Nim”.

--Pandit Ram Sivan (Srirama Ramanuja Achari)


Jeśli umieścimy tysiąc osób w jednym pokoju i zapytamy każdą z nich: „Jak doświadczasz Boga?”, pewne jest, że otrzymamy tysiąc różnych odpowiedzi. Każdy będzie miał swe własne doświadczenia, sposób poznania i relacji z Bogiem, własne doświadczenie wiary, miłości i zaufania.

Ta różnorodność relacji jest jedną z najpiękniejszych rzeczy na ścieżce duchowej. Pokazuje nam, że Boża Miłość do nas nie jest produkowana masowo i mechanicznie. Wręcz przeciwnie, związek z Umiłowanym jest wyjątkowo intymny dla każdej duszy. Pozostaje to prawdą bez względu na fakt, czy ludzie mają te same praktyki i systemy przekonań, czy też nie.

Nawet jeśli działanie zewnętrzne jest takie samo, wewnętrzny związek dotyczy wyłącznie danej osoby i Boga.

W jaki sposób inaczej możemy utrzymać relację z Bogiem niż poprzez modlitwę? Czy modlitwa jest czymś innym niż pragnieniem serca i duszy, szukaniem i próbą ponownego połączenia się ze źródłem w Boskości?


Im więcej się modlimy, im częściej praktykujemy sadhanę, tym bardziej stajemy się podobni do naszego Umiłowanego. Zaczynamy tracić poczucie ego dzięki Jego Łasce i Miłości. Zaczynamy promieniować Jego Miłością. Zostajemy odarci z niepotrzebnych cech, kawałek po kawałku, aż pozostaje tylko Miłość.

Sadhana nie polega na zmianie nas samych. Chodzi o to, aby stać się sobą. Sadhana usuwa wszystko to, co nie jest autentycznie nasze; obnaża wszystko to, co nam nie służy. Kiedy to zostanie zrobione, pozostaniesz tylko ty. „Tylko ty” - w najczystszym, najbardziej boskim i kochającym znaczeniu tych słów.

Miejcie ufność w swoją sadhanę. Praktykujcie ją z miłością i oddaniem. Czerpcie z niej swoją siłę. Wiedzcie, że niezależnie od tego, co pojawi się na waszej drodze, to sam Bóg prowadzi was ścieżką, która wiedzie do Niego.


Blog »