Czym jest Kriya Joga?

Thumbnail

Czym jest Kriya Joga?

„Kri” oznacza działanie, a „ya” oznacza świadomość. A zatem „Kriya” oznacza działanie ze świadomością.

Jednak czym jest świadomość? Do czego się ona odnosi? Prawdziwa świadomość polega na zrozumieniu kim naprawdę jesteśmy, jaki jest nasz cel lub nasza prawdziwa tożsamość. Ta tożsamość jest tożsamością Duszy, jej wewnętrznej błogości i bezwarunkowej Miłości.

Kriya Joga jest ogólnie uznawana za system technik prowadzących do doświadczania i praktykowania wychodzenia poza materialną rzeczywistość – poza nasze identyfikowanie się z umysłem, ciałem i oddziaływaniami zmysłów. Chodzi o praktykę doświadczania i zagłębiania się w duchową rzeczywistość, o rozpoznanie siebie, aby ostatecznie doświadczyć i zrealizować naszą Boską Jaźń, naszą Duszę. Kriya Joga polega na zjednoczeniu wszystkich myśli, działań i słów w zgodzie z tą duchową rzeczywistością i świadomością Duszy.

Mahawatar Babaji, tajemniczy, nieśmiertelny jogin i założyciel Kriya Jogi, wziął na siebie odpowiedzialność za ciche kierowanie świadomością całej ludzkości. Z czasem Babaji ofiarował światu część ogromnego systemu, aby ten świat wesprzeć i pomóc mu wznieść się wyżej. Mahawatar Babaji analizuje stan ludzkości, naszą świadomość i epokę, w której akurat żyjemy. Mając to na uwadze przekazuje różnym mistrzom techniki– w różnych miejscach i w różnym czasie – aby dotrzeć do umysłu człowieka. Nie jest to wiedza ogólnie znana – mistrzowie Kriya Jogi wraz z Babajim ofiarowują te techniki ludziom żyjącym w różnych miejscach, ponieważ wiedzą oni, że każdy z nas potrzebuje nieco innego wsparcia.

Atma Kriya Yoga składa się z wybranych technik Kriya Jogi. Mahawatar Babaji i Paramahamsa Vishwananda postanowili podarować ludzkości ten zestaw technik ze względu na prostotę, moc i ich znaczenie na ścieżce duchowej. Pomagają one rozwinąć naszą relację z Bogiem i ostatecznie Go osiągnąć.

Kriya Joga jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ praktyki opierają się o techniczne nauki jogi. Zostały one skonstruowane w zgodzie z podstawowymi prawami duchowymi i fizycznymi, w zgodzie z energiami i logiką umysłu. Ponadto odnoszą się do uniwersalnych praw stworzenia, wibracji, pięciu żywiołów, czakr oraz mnogości energii. Techniki uwzględniają głębię prawa karmy, w tym intencję, działanie, myśli i wiele więcej.

Joga kryje w sobie głęboką naukę duchową. Jest ona powoli odkrywana przez współczesną naukę. Mistrzowie – twórcy tych praw i systemów – są w pełni świadomi nauk jogicznych. Opracowują oni praktyki, które wspierają nas na duchowej ścieżce, ponieważ są całkowicie oddani pomaganiu ludzkości w kroczeniu ścieżką duchowego postępu. Nie jest to droga łatwa do przejścia, ale mistrzowie na szczęście opracowali techniki, które pomagają nam poruszać się po niej.

Ogólnie rzecz biorąc, Kriya Joga jest teologicznie i filozoficznie neutralna i po prostu odnosi się do duchowych i materialnych praw, które wspierają nasz postęp duchowy. Mahawatar Babaji przekazał ją różnym mistrzom, którzy wprowadzają do swoich technik dane filozofie i teologie. W ten sposób Babaji i mistrzowie Kriya Jogi mogą służyć większej grupie ludzi, ponieważ reprezentują różne ścieżki, osobowości i usposobienie.

Właśnie to jest wyjątkowe w Sadhanie BM. Chodzi tylko o Miłość (Just Love). Misją Paramahamsy Vishwanandy jest otwieranie ludzkich serc, a Kriya Joga wspiera te misję. Kriya Joga jest w istocie także Bhakti - miłosnym oddaniem - ponieważ opanowanie i wykonywanie jakiegokolwiek działania z pełną świadomością sprawia, że jest to robione z Miłości i dla samej Miłości. Chociaż Kriya Joga nie jest tradycyjnie postrzegana jako Bhakti Joga, zasadniczo jest to forma Bhakti i jest to również joga.

Zanurzając się głęboko w sercu, w duszy, a nawet jeszcze głębiej, doświadczamy boskości i odnajdujemy ją wewnątrz siebie – a nie na zewnątrz. Tak więc chociaż Atma Kriya Yoga polega na uświadomieniu sobie swej Boskiej Jaźni, to nieuchronnie prowadzi do poznania celu istnienia tej Boskiej Jaźni, jej związku z Bogiem - do Urzeczywistnienia Boga w tym dążeniu do Miłości.


Blog »