Ludzie uduchowieni

Thumbnail

Co sprawia, że dana osoba jest uduchowiona?

Sprawdzając w słowniku definicję duchowości, czytamy:

„Zainteresowanie ludzkim duchem lub duszą, a nie rzeczami materialnymi i fizycznymi”.

Na tym polega sadhana! Wprowadza świadomość duszy, ducha, wyższej świadomości do wszystkiego, co robimy. Ten duch jest Miłością. To Satchitananda: Prawda, Świadomość i Błogość. Sadhana pomaga rozbudzić naszą uwagę na to, co leży poza tym materialnym światem. Z upływem czasu i dzięki praktyce dostrajamy się do tej Miłości, która obecna jest w naszych sercach. To właśnie praktyka może nas zmienić i przynieść światu więcej miłości. Skupiając nasze umysły na miłości, jesteśmy w stanie kochać bardziej. Kiedy jesteśmy w stanie kochać bardziej, nasza miłość może wzrastać, rozprzestrzeniać się. Jesteśmy w stanie się nią dzielić. Ta miłość jest zaraźliwa!

Często mówi się, że aby zmienić świat, musimy najpierw zmienić siebie. A dlaczego powinniśmy zmieniać świat? Co w świecie powinniśmy zmienić? Jaka jest główna przyczyna wszystkich cierpień tego świata?

Przyczyną cierpienia jest identyfikacja ze światem materialnym. Tak, mamy ciała; tak, mamy umysły; tak, żyjemy w tym świecie i jesteśmy stworzeni z tej materialnej rzeczywistości. Jednak posiadamy nie tylko te materialne cechy. Jesteśmy zbudowani zarówno z materii jak i z materii duchowej, które czynią nas tym, kim jesteśmy. To brak świadomości naszej duchowej rzeczywistości powoduje cierpienie.

Zwykle identyfikujemy się tylko z materialnymi, tymczasowymi rzeczami. Zmiana i tymczasowe szczęście są zatem zwykle wszystkim, co znamy. Ponieważ jednak pracowaliśmy przez wiele wcieleń, aby ewoluować, uzyskaliśmy teraz szansę na podążanie ścieżką duchowego rozwoju. Nareszcie możemy zanurzyć się głęboko w tym, kim naprawdę jesteśmy i poznać to, co leży ponad tym. Uzyskujemy dostęp do tego, by odnaleźć prawdziwy cel naszego istnienia. Jest nim odkrycie naszego nieskończonego potencjału do tego, by kochać bezwarunkowo. To jest nasz najwyższy cel. Jeśli chcemy zmienić świat, powinniśmy starać się zrealizować to ostateczne doświadczenie. Powinniśmy promieniować tym rodzajem miłości i żyć w stanie spełnienia i radości. Tak naprawdę wszystko, czego pragniemy w życiu to miłość, a bezwarunkowa miłość jest najwyższym doświadczeniem miłości. To doświadczenie uzależnia! Zacznijmy zatem rozprzestrzeniać uzależnienie od miłości na cały świat! Dążenie do wyjścia poza swe własne ograniczenia czyni osobę uduchowioną. Stańmy się naprawdę uduchowieni!


Blog »