Atma Kriya Yoga i Łaska Mistrzów

Thumbnail

W jodze istnieje przekonanie, że nasze postępy są proporcjonalne do wysiłku, jaki wkładamy w praktykę. Może to dotyczyć wielu spraw w naszym życiu, takich jak trening do maratonu, utrata wagi lub nauka do egzaminu. Nie ma to jednak zastosowania w sytuacji, gdy Satguru jest zaangażowany w nasz postęp duchowy. Satguru zwielokrotnia nasze wysiłki i to właśnie jest nazywane Łaską.

Atma Kriya Yoga jest pełna Łaski Paramahamsy Śri Swamiego Vishwanandy i Mahawatara Babajiego. Jak to się dzieje? Każdy student Atma Kriya Yogi powinien to zrozumieć. Pozwala to bardziej docenić procesy, które zachodzą podczas praktyki Atma Kriya Yogi oraz rolę, jaką Mistrzowie odgrywają w naszym życiu duchowym.

Paramahamsa Śri Swami Vishwananda jest w pełni zrealizowanym Mistrzem Kriya Jogi. Jest stale świadomy swojej relacji z Bogiem i podąża za swoją duchową dharmą, ustanowioną przez Boga. Potocznie mówiąc, możemy powiedzieć, że jest On Guru, jednak nie jest On zwykłym Guru, On jest Satguru. Dlatego też powinniśmy najpierw odróżnić Satguru od Shiksha Guru..

Shiksha Guru naucza w pewnym temacie. Może obejmować to zakres duchowości, matematyki, nauki, historii, czegokolwiek. Odpowiedzi Shiksha Guru będą zawsze takie same, ponieważ opierają się na jego własnych doświadczeniach lub są naukami pism świętych - jego rolą jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy.

Z drugiej strony, jeśli chodzi o Satguru, to w dziedzinie duchowości ma o wiele więcej do przekazania niż tylko wiedzę o Bogu. Przekazuje on swoje bezpośrednie doświadczenie Boga. Nie istnieje już różnica między nim a Bogiem, ponieważ jest on całkowicie podporządkowany Bogu i zawsze znajduje się w stanie świadomości Boga - co w jodze nazywa się Atmanivedan Bhakti lub Nirvikalpa Samadhi.

Posiadanie Satguru w swoim życiu jest największym duchowym błogosławieństwem, jakie można otrzymć, ponieważ jest on dosłownie Bogiem w żywej postaci. Satguru jest wyrazem Bożej miłości do nas. On wie, co powstrzymuje każdego z nas przed wyzwoleniem, co jest potrzebne, aby uwolnić nas od działań maji lub wszelkiej negatywności, która nagromadziła się na przestrzeni wielu żyć. Nawet fizyczne ciało Satguru jest wyjątkowe. Gdybyśmy byli jasnowidzami, zobaczylibyśmy, że ta osoba stojąca przed nami jest tylko kosmicznym światłem. Komórki ciała Satguru również nie są normalne i to dlatego choćby jeden jego pojedynczy włos jest czystą miłością Boga, świadomością Boga, nieograniczoną w formie. To jest prawo, które ustanowił Bóg: trzeba mieć fizyczny dotyk Satguru, aby Boska Łaska została w pełni sprowadzona na świat. Z jednej strony ciało ludzkie jest ograniczone, ale fizyczne ciało Satguru staje się pomostem między światem fizycznym, materialnym, a duchowym - nieograniczonym światem. Dlatego jest to największe błogosławieństwo na drodze rozwoju duchowego. Satguru jest mostem, który pozwala osiągnąć cel jogi, cel życia - urzeczywistnienie siebie.

W przypadku Atma Kriya Yogi jest obecny Satguru, Paramahamsa Śri Swami Vishwananda, który może spojrzeć na przeszłą karmę danej osoby i określić, co jest dobre i złe. Paramahamsa Śri Swami Vishwananda i Mahawatar Babaji, dzięki swojej Łasce, aktywują ze zdwojona mocą to, co ważne, a spalają to, co jest nieistotne. Dobra karma, która pozostaje, przynosi doświadczenia lub możliwości, które pomogą nam na duchowej ścieżce. Zła karma, która musi zostać spalona lub przekształcona - jest tym, co zakrzywia rzeczywistość i odsuwa od duchowości.

W jodze mówimy o subtelnym ciele pranicznym, kosha pranamaya. Posiada ono sieć kanałów energetycznych lub nadi oraz system czakr. Istnieje co najmniej 72 000 nadi. Jeden z nich, brahman nadi, jest miejscem przechowywania karmy z poprzednich wcieleń. Tylko wielcy jogini, tacy jak Mahawatar Babaji i Paramahamsa Śri Swami Vishwananda, mogą bez wysiłku wejść w brahman nadi i oczyścić go. Jednakże, dzięki Śaktipat – inicjacji udzielanej w trakcie kursu Atma Kriya Yogi - za każdym razem, gdy praktykujemy Główną Kriję, Mistrzowie wchodzą w nasze sushumna nadi i brahman nadi, by zająć się tą karmą, która wpływała na nas przez minione wcielenia, abyśmy – dzięki ich Łasce - mogli o wiele szybciej osiągnąć urzeczywistnienie.

Inicjacja Śaktipat jest udzielana na zakończenie kursu Atma Kriya Yogi. Wtedy właśnie Mahawatar Babaji, wielki Guru wszystkich Guru, daje uczniowi całą Łaskę i błogosławieństwo każdego Mistrza z linii Kriya Jogi. Jest to duchowa pomocna dłoń setek zrealizowanych Mistrzów, sięgająca 5000 lat wstecz. Paramahamsa Śri Swami Vishwananda mówi, że istnieją dusze, które dosłownie czekają na ziemską inkarnację, aby móc otrzymać to błogosławieństwo - by mogły w końcu otrzymać tę Łaskę i zrealizować siebie.

Bardzo niewielu mistrzów duchowych żyjących w dzisiejszych czasach posiada zdolność przekazania inicjacji Śaktipat swoim uczniom. Paramahamsa Śri Swami Vishwananda urodził się z tą umiejętnością. Za pozwoleniem Mahawatara Babajiego pozwolono mu przekazać Jego Śaktipat każdemu nauczycielowi Atma Kriya Yogi, którego inicjował. Obecnie mamy więcej niż 300 nauczycieli w ponad 40 krajach. Jako, że Atma Kriya Yoga jest najbardziej kompletnym systemem Kriya Jogi, jakiego kiedykolwiek nauczano na świecie – zapewnia to, że ten system jogi, który jest jednym z najszybszych sposobów zrealizowania siebie i osiągnięcia Boskiej Miłości - rozprzestrzeni się wszerz i wzdłuż na całym świecie. Tak zostało to zaplanowane przez Mahawatara Babajiego i Paramahamsę Śri Swamiego Vishwanandę, ponieważ właśnie tego potrzebuje świat. Mahawatar Babaji przekazywał różne systemy jogi na przestrzeni tysiącleci, aby pomóc ludziom w osiągnięciu urzeczywistnienia. W obecnych czasach Jego podstawowym narzędziem jest Atma Kriya Yoga.

Śaktipat jest niezwykle potężny, wykracza to daleko poza nasze zwykłe ludzkie zrozumienie. Jak mówi Paramahamsa Śri Swami Vishwananda: „Nawet wielcy jogini pragną tej inicjacji”. Nie jest możliwe pełne wyjaśnienie inicjacji Śaktipat, ponieważ to sam Pan przychodzi - podporządkowuje się uczniowi i aktywuje pewne rzeczy. Doświadczenie każdej osoby jest wyjątkowe. Nie możemy powiedzieć, że będziecie mieli konkretnie takie lub inne odczucia. Nasiono Urzeczywistnienia Boga zostaje zasadzone podczas inicjacji Śaktipat przez Mahawatara Babadżiego - za pośrednictwem nauczyciela - i następnie rośnie w miarę wykonywanej przez nas praktyki. Energia uwalniana podczas Śaktipat aktywuje i odblokowuje Boskie światło w naszych czakrach. W głębi każdej czakry mieszka sam Pan. Jest On Boskim światłem każdej duszy. Podczas inicjacji Śaktipat to Boskie światło jest odblokowywane, a w związku z tym czakry już w tym momencie zaczynają pracować z większą częstotliwością.

Niektórzy zastanawiają się jak można zasłużyć na coś tak wielkiego jak Atma Kriya Yoga i prowadzenie przez samego Mahawatara Babajiego? Staje się to możliwe tylko dzięki Łasce Satguru i Boga. Satguru jest najbliżej Paramguru, Mahawatara Babajiego. On jest mostem. Satguru daje Łaskę z miłości, współczucia i zrozumienia, czego uczeń potrzebuje. Wymaga to spojrzenia poza poprzednie działania lub niedoskonałości charakteru, by dać uczniowi wsparcie i pomoc, której potrzebuje. Tylko Mahawatar Babaji i Satguru mogą ocenić, czy na to zasługujemy, czy nie. Oni znają, wszystkie nasze przeszłe działania i nasz duchowy potencjał.
 

Mahawatar Babaji i Paramahamsa Śri Swami Vishwananda, dzięki swej Łasce, czynią Atma Kriya Yogę dostępną dla wszystkich. Podczas gdy Mahawatar Babaji może wydawać się niedostępny, Paramahamsa Śri Swami Vishwananda jest Mistrzem żyjącym w Niemczech, niedaleko Frankfurtu. Każdy szczery poszukiwacz na drodze rozwoju duchowego ma okazję Go spotkać i nie tylko otrzymać Atma Kriya Yogę, ale także pogłębić swój duchowy związek z Nim jako Mistrzem i Satguru, poprzez relację guru-uczeń. Oznacza to formalne przyjęcie Go jako swojego Guru. Chociaż nie jest to warunkiem wstępnym otrzymania inicjacji w Atma Kriya Yogę i błogosławieństwa Śaktipat. Jest On pełnią Atma Kriya Yogi - to fascynująca perspektywa, kiedy możemy bezpośrednio wchodzić w interakcje z kimś takim i być inicjowanym przez Niego na ucznia.
 

11 lat temu przyjąłem inicjację na wielbiciela i był to bez wątpienia najważniejszy krok, jaki zrobiłem na mojej ścieżce duchowej. Od tamtej pory wszystko się zmieniło - wiem, że On zawsze troszczy się o mnie i prowadzi mnie przez labirynt życia w kierunku celu ostatecznego jogi i celu życia. Paramahamsa Śri Swami Vishwananda i Mahawatar Babaji w milczeniu prowadzą nas w każdej chwili - w naszych działaniach i myślach - abyśmy mogli zacząć dostrajać się do naszej własnej boskości, do duszy. To jest powód, dla którego Paramahamsa Śri Swami Vishwananda zdecydował się na inkarnację na ziemi - chciał pomóc nam urzeczywistnić siebie i zrozumieć cel narodzin w ludzkim ciele. Postanowił odegrać rolę Mistrza duchowego, nie musiał ponownie się wcielać z powodu karmy, ale z Łaski i własnej woli, by wyzwolić innych w ten sam sposób, w jaki On jest wyzwolony i wolny. Oto Łaska Satguru!


Blog »