Wyniki badań naukowych dotyczących techniki OM Chanting

Thumbnail

Jeden z uczestników OM Chanting w Słowenii przeprowadził test naukowy. Dokonał pewnych pomiarów przed i po sesji OM Chanting.

Oto jego raport i wyniki:W poniedziałek, 12 listopada 2018 r. siedmiu ochotników wzięło udział w teście, który pokazał wpływ sesji OM Chanting na ich pole energetyczne. Użyliśmy technologii GDV, która działa na zasadzie fotografii Kirlianowskiej.

PORÓWNANIE ROZMIESZCZENIA ENERGII U UCZESTNIKÓW PRZED I PO SESJI OM CHANTING

Pomarańczowy obszar pomiędzy dwoma czarnymi kręgami reprezentuje niższą wartość energii w naszych ciałach. Każdy z siedmiu uczestników (kolory krzywej reprezentują poszczególne osoby) przed rozpoczęciem sesji OM Chanting miał w tym obszarze część swojej krzywej. Wskazuje to na deficyt energii w pewnej części ciała (obrazek z lewej strony). Po 45-minutowej praktyce nagraliśmy nowe obrazy ich stanu energetycznego (obrazek z prawej strony). Jest bardziej niż oczywiste, że krzywe prawie całkowicie zniknęły z obszaru powiązanego z niską wartością energii w ich ciałach. Innymi słowy, po OM Chantingu stan energetyczny uczestników był wyższy niż przed sesją. Średnia wartość energii przed OM Chantingiem wynosiła 34,8 jednostek, a po sesji - 42,1. Średnio energia wzrosła o 21%. Dla porównania, po godzinnej praktyce jogi poziom energii wzrasta średnio o 16%.

OM Chanting - Experiment

Blog »