OM Chanting w pełnię księżyca - luty 2019

Thumbnail

Wtorek, 19 lutego

Intencja:

Równoważenie energii męskiej i żeńskiej we wszystkich żywych istotach.

Połączmy się od 20:00 do 21:30.

Wibracja nie zna przestrzeni ani odległości. Wibracja jest w naszych sercach, w naszych myślach i czynach.

Podczas sesji OM Chanting, możemy wysłać Boską wibrację ludziom, którzy jej potrzebują, a niestety nie mogą uczestniczyć w spotkaniu. Jest to łatwe: wystarczy napisać na kartce imię i nazwisko danej osoby lub przynieść jej zdjęcie i umieścić w samym środku kręgu. To nie wszystko – podczas sesji możemy po prostu zbudować silny obraz tej osoby w swoim umyśle.

Uzdrawiająca energia OM zostanie automatycznie przekazana tej osobie, pomagając podnieść jej wibracje i wesprzeć we wszelkich trudnościach, jakich mogłaby doświadczać w swoim życiu.

OM Chanting jest tak potężny.

Z tego powodu zbieramy się regularnie z nieco bardziej ogólnymi intencjami. Każdego miesiąca podczas pełniowego OM Chantingu mamy konkretną intencję: OM Chanting Jedności w celu wspierania pokoju na świecie, OM Chanting na rzecz szerzenia wegetarianizmu / weganizmu, … Są to tylko główne przykłady mocy OM Chantingu i wpływu, jaki może wywierać nie tylko na poziomie osobistym czy w naszym najbliższym otoczeniu. W ten sposób możemy mieć ogromny – pozytywny – wpływ na globalną świadomość.

OM Chanting pomaga nam stać się lepszą wersją nas samych, pomaga innym stać się lepszymi, pomaga Matce Ziemi i zwiększa świadomość ludzi na całym świecie.

Chcecie przyjść i spróbować? 🌎❤️🌈

OM Chanting - Atma Kriya Yoga - Meditation - OM

Blog »