OM Chanting w pełnię księżyca

Thumbnail

Poniedziałek, 21 stycznia

Intencja:

Miejcie Wiarę i Cierpliwość na Ścieżce Duchowej.

Połączmy sie od 20:00 do 21:30

W przyrodzie wszystko wibruje z określoną częstotliwością, a wibracja OM leży u podstaw wszelkiego stworzenia. Połącz się z tą Boską wibracją OM i doświadcz wiecznej błogości.

Om jest wibracją Boskiej Miłości. Kiedy zaczynamy śpiewać w kręgu, nasze komórki wibrują zgodnie z OM. Wtedy nasz sposób myślenia podlega transformacji, nasza rzeczywistość, nasze otoczenie podlega transformacji. Wszelka negatywność jest transformowana i budzi się Boska Miłość – stwórcza moc wszechświata.

Kiedy robimy OM Chanting ze szczerą, bezinteresowną intencją obudzenia tej Miłości w nas, z intencją pomocy innym i Matce Ziemi, wtedy oddziaływanie naszego OM Chantingu staje się dużo silniejsze. Wszyscy w kręgu jednoczymy się dla tego wyższego celu. Łączymy się z tym prawdziwym celem OM Chantingu.

Bhakti Marga Sadhana - OM Chanting - Atma Kriya Yoga

Film promujący OM Chanting

https://www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw

 


Blog »