Blog

Akceptacja

Nie wiem, jak to jest być w pełni pochłoniętą przez błogość. Jednak dzięki moim duchowym praktykom wiem, jak smakuje spokój – wtedy mój umysł jest wyciszony, a moje serce otwarte.

Thumbnail

Sadhana prowadzi nas ku najlepszej wersji nas samych

Świat jest miejscem, w którym zachęca się nas do rywalizacji. My jednak nie startujemy w zawodach z nikim ani z niczym. Musimy tylko popracować nad ulepszeniem siebie, by stać się najlepszą wersją siebie.

Thumbnail

Jak bardzo jesteśmy przywiązani do swojej reputacji?

Bardzo często możemy znaleźć się w sytuacji, w której nasze działania i zachowanie - chociaż mogą mieć dla nas sens lub naprawdę możemy mieć powody ku takiemu postępowaniu - będą w konflikcie z tym, jak inni chcie

Thumbnail

Puszka Pandory

Bez względu na to, jak atrakcyjnie opiszemy korzyści sadhany (praktyki duchowej), bez względu na to, ilu słów użyjemy – ostatecznie każdy czytelnik musi samodzielnie zrobić pierwszy krok.

Thumbnail