Paramahamsa Vishwananda

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

MIJN MISSIE IS HET OPENEN VAN DE HARTEN VAN ALLE MENSEN OM DE EEUWIGE, GODDELIJKE LIEFDE, DIE ONS ALLEN DOORDRINGT, TE HERKENNEN EN TE AANVAARDEN.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Paramahamsa Vishwananda is een verlichte, spirituele Meester en een voorbeeld van de transformerende kracht van Goddelijke Liefde. Als de grondlegger van een internationale organisatie die als Bhakti Marga (het pad van toewijding) bekend staat, is Zijn leven opgedragen om de mensheid te helpen de eeuwige, Goddelijke Liefde te herkennen die ons allen doordringt. De spirituele oefeningen die Hij aanbiedt, helpen ons voorbij de beperkingen van cultuur, religie, geslacht en leeftijd te kijken en wekken de mogelijkheid deze Liefde in ons dagelijkse leven te ervaren.

Paramahamsa Vishwananda is de auteur van meer dan een dozijn boeken die in meer dan 20 talen zijn vertaald. Zijn eenvoudige en diepgaande wijsheid transformeert onze waarneming en ervaring van het leven en helpt ons om onze eigen, unieke relatie met het Goddelijke te verdiepen. Zijn serie ‘Just Love’ boeken plus Zijn inzichtelijke commentaren op welbekende teksten, zoals de Shreemad Bhagavad Gita en de Shreemad Bhagavatam, helpen om de aloude wijsheden in onze modern wereld tot leven te brengen. Onze harten worden aangeraakt door de kracht van Zijn muziek. Zijn CD's inspireren mensen van alle geloven het Goddelijke te bezingen. 

Paramahamsa Vishwananda is in 1978 in een Hindu familie op het eiland Mauritius geboren. Op 19 jarige leeftijd kwam Hij naar Europa, waar Hij in 2005 Zijn Bhakti Marga missie vestigde. Nog steeds is Hij druk doende om Zijn ‘Just Love’ boodschap te verspreiden door vele plaatsen in de wereld te bezoeken en mensen te zegenen.