De oorsprong

Golden tree Bhakti Marga

De meeste zoekers begeven zich op het spirituele pad, omdat zij op zoek zijn naar het ware geluk, het geluk dat niet van anderen, of van de buitenwereld afhankelijk is. Zij zijn op zoek naar een aangeboren bron van vreugde en zij weten intuïtief dat je deze bron alleen kunt vinden door naar binnen te keren. Zij gaan daarom op zoek naar de sleutel, waarmee zij dit potentieel aan geluk kunnen ontsluiten. Het denken meent de weg te kennen, maar alleen het hart kan de weg naar het doel tonen.

Uiteindelijk is dit een reis van Liefde. Ware Liefde verblijft in de stilte van het hart. Om toegang tot deze Liefde te verkrijgen, moet je leren aan de grillen van de zintuigen en het onophoudelijke oordelen voorbij te gaan. De enige manier om dit te doen, is door oefening. Sadhana is een middel dat je helpt gefocust te blijven op jouw pad en obstakels uit de weg te ruimen, die je verhinderen om het leven op een manier te ervaren die je nooit voor mogelijk hebt gehouden.

Wijsheid door de eeuwen heen

Aloude Kennis

Heiligen uit het verleden hebben door generaties lang gedisciplineerd oefenen fysieke en meditatieve yoga technieken geperfectioneerd. Alle traditionele meditatie- en yoga oefeningen vinden hun oorsprong in oude wijsheid die millennia lang op traditionele wijze via Meesters aan hun studenten zijn doorgegeven.

Moderne Wetenschap

Aloude yogi’s kenden de ‘innerlijke wetenschap’ om het denken te kalmeren, tot diepe innerlijke vrede te komen en hun lichamen te helen. Sinds kort begint de moderne wetenschap de positieve effecten van de dagelijkse meditatie, zoals innerlijke vrede, helderheid van denken, emotionele gelijkmoedigheid en talrijke gezondheidsvoordelen, te documenteren. 

Meesterschap

Wanneer je iets wilt leren, wat boven jouw eigen kunnen ligt, wend je je uiteraard tot iemand die beheerst wat jij probeert te bereiken. Een spirituele Meester is een leraar die het niveau van verlicht bewustzijn heeft bereikt en in staat is anderen tot datzelfde niveau op te tillen. Vaak helpen Zij hen door goede sadhana (spirituele oefeningen).

De Meester wenst dat iedereen bereikt wat Hij heeft bereikt. Dit is het doel. Hij laat de weg zien, zodat de genade van het Goddelijke bereikt kan worden.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Paramahamsa Vishwananda giving a blessing
Paramahamsa Vishwananda

The Master's Blessing

5000 jaar Geschiedenis

De Bhakti Marga Sadhana technieken vinden hun oorsprong in 5000 jaar wijsheid. Elke oefening draagt de zegening en de genade van Paramahamsa Vishwananda en Zijn Meester, Mahavatar Babaji: de Vader van alle Kriya Yoga, in zich mee. Liefde vormt het hart van al deze oefeningen en aangezien liefde alle religies overstijgt, heeft iedereen er baat bij, ongeacht iemands persoonlijke geloofsovertuiging, of belangstelling in het volgen van een spirituele Meester

Paramahamsa Vishwananda

De titel van Paramahamsa wordt alleen gegeven aan Meesters die het hoogste niveau van verlichting, mogelijk in een menselijk lichaam, bereikt hebben.  Paramahamsa Vishwananda is de levende belichaming van Goddelijke Liefde. Hij leeft in voortdurende verbinding met het Goddelijke en kan, wanneer Hij dit wil, dit niveau van bewustzijn aan anderen overdragen. Zijn missie is de harten van mensen te openen. Hij is er om de mensheid te helpen zich te ontwikkelen door spirituele zoekers via de liefde voor het Goddelijke naar hogere niveaus van bewustzijn te leiden.

De Kracht van Liefde

De zegen van de Meester is de sleutel om het potentieel van deze oefeningen te ontsluiten en zorgt voor de kennis en het gereedschap dat nodig is om je naar nieuwe niveaus van bewustzijn te brengen. Het unieke van deze oefeningen wordt niet gevonden in het aantal herhalingen ervan, maar in manier waarop deze oefeningen worden uitgevoerd. Zij hebben in het verleden hun waarde bewezen. Slechts een aantal ‘ronden’ per dag, vanuit liefde en toewijding gedaan, zal de manier waarop jij ten opzichte van jezelf en het leven staat veranderen.

Paramahamsa Vishwananda and Mahavatar Babaji - Bhakti Marga