Wat is Sadhana?

Thumbnail

Sadhana is ons pad naar het doel. Het zijn de oefeningen die we doen om ons spirituele doel te bereiken. Op het bhakti-pad weten we dat we alleen door Liefde Liefde bereiken. Het pad zelf is het doel en onze sadhana moet daar allemaal over gaan: het moet allemaal over Liefde gaan. Dit is ook waar 'Bhakti Marga', het Pad van bhakti, begint. Bhakti is de uitdrukking van ware Goddelijke Liefde. Bhakti is Liefde in werking en het is dat wat er ontstaat als we Liefde geven.

Ware bhakti is verschoond van enige trots of egoïstische neigingen. Het is eenduidig op God gericht. Zolang ons denken niet volledig kalm en op God gericht is, kunnen we strikt genomen niet over ware bhakti spreken. Terwijl we op weg zijn naar die pure bhakti, noemen we het sadhana-bhakti. Sadhana-bhakti betekent dat we ons actief inzetten om pure bhakti te bereiken, ook al zijn we er nog niet.

Wil liefde Goddelijke Liefde zijn, dan moet God erin aanwezig zijn. Goddelijke Liefde is de verbinding tussen ons en Hem. Die kan er nooit zijn door onze inzet alleen. Hij moet er ook zijn. We kunnen onze handen uitstrekken, maar het is aan Hem of Hij ze wil pakken of niet.

Wat er ook gedaan wordt met zuivere Liefde is bhakti, d.w.z. wanneer we onze handen naar Hem uitstrekken en Hem aanroepen met zuivere en oprechte Liefde, dan zal Hij komen. We kunnen ons afvragen wat daaraan zo moeilijk is? Het is ons verlangen en karma. Gedurende ons leven en de incarnaties daarvoor hebben we veel verlangens en consequenties ervan verzameld, waardoor we God hebben verteld dat we ook iets anders willen. Die bepaalde gewoonten, indrukken en consequenties houden ons tegen.

De Liefde in ons is enorm, maar het verstand is er ook en speelt zijn rol. Een ware sadhana is ontworpen om het verstand te omzeilen en deze diepere Liefde tot uitdrukking te brengen. Een ware sadhana draagt Gods Genade en geeft ons een middel om ons rechtstreeks met Hem te verbinden. Het versterkt onze Liefde en kalmeert onze gedachten. Hoe meer we in staat zijn om onze liefde uit te drukken, hoe meer een ware sadhana ons in staat zal stellen dit te doen. Het zal onze liefde verder optillen, zodat we onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde kunnen bereiken. Constant oefenen met oprechtheid, toewijding en inzet is de sleutel tot succes in sadhana. Het grootste belang ligt in de kwaliteit van de beoefening en we willen iedereen ondersteunen om van BM-sadhana te genieten.

Het woord 'sadhana' betekent datgene wat je naar je doel brengt. Dit is één van de verschillende betekenissen van het woord. Het is altijd belangrijk om je doel te kennen en bewust te zijn van je doel. Ook al weten we eigenlijk wel dat het allemaal om 'Just Love’ gaat, hebben velen geen overtuiging, geloof of vertrouwen in deze eenvoudige boodschap. Verstandelijk weten we het, maar realiseren we het ons echt? Bezitten we die wijsheid en kunnen we echt zeggen dat we er innerlijk van overtuigd zijn? Hopelijk kunnen velen van jullie dat. Uiteindelijk blijkt uit ons doen en laten, waar we in geloven, waar we aan gehecht zijn en wat ons ware doel is. Wees je er dus altijd van bewust waarom je oefent. Alleen dan kan het een deel van je leven uitmaken, een deel van jouzelf. Pas dan zul je het graag willen doen, want het wordt een uitdrukking van je innerlijke zelf.

Totdat we daar zijn aangekomen, ook al bezitten we deze overtuiging niet, stemt sadhana ons af en brengt ons daarheen. Onze regelmatige beoefening zal ons langzaam maar zeker voor ons ware doel openstellen. Daarom wordt een sadhana door een Guru gegeven. Hij weet waar we heen moeten en geeft ons een oefening om daar te komen.


Blog »