Wat is Kriya Yoga?

Thumbnail

Wat is Kriya Yoga?

         'Kri' betekent handeling en 'ya' betekent bewustzijn. Dus samen betekent Kriya handelen met bewustzijn.

Maar wat is bewustzijn? Waar verwijst het naar? Echt bewustzijn is bewust te zijn van wie we werkelijk zijn, wat ons doel is, wat onze ware identiteit is. Deze identiteit is die van de ziel, haar inherente gelukzaligheid en onvoorwaardelijke Liefde.

Kriya Yoga wordt alom gewaardeerd als een systeem van technieken, waarvan de beoefening je leidt naar ervaringen die voorbijgaan aan deze materiële realiteit: onze identificatie met onze mind, met ons lichaam en de interacties met onze zintuigen. Het betreft de beoefening om de spirituele realiteit en zelfidentificatie te ervaren en te verinnerlijken, om eindelijk ons Goddelijke Zelf, onze ziel, te herkennen en te verwerkelijken. Bij Kriya Yoga gaat het erom alle gedachten, handelingen en uitspraken met deze realiteit en met dit bewustzijn van de ziel in overeenstemming te brengen.

Mahavatar Babaji, de legendarische en mystieke onsterfelijke yogi en oprichter van Kriya Yoga, is verantwoordelijk voor het in stilte begeleiden van het bewustzijn van de mensheid. In de loop der tijd heeft Babaji de wereld een aantal delen van dit verreikende systeem gegeven om haar te verheffen en te ondersteunen. Hij is verantwoordelijk voor de toestand van de mensheid, haar bewustzijn en de tijd waarin ze leeft. Met dit in gedachten geeft Mahavatar Babaji technieken door aan verschillende Meesters op verschillende plaatsen en tijden om de menselijke mind aan te spreken. Hoewel het niet bekend is bij het publiek als geheel, geven verschillende Kriya Yoga-Meesters en Babaji technieken door aan verschillende mensen en plaatsen, omdat deze verschillende behoeften hebben.

Atma Kriya Yoga is slechts een specifieke selectie van de Kriya Yoga-technieken. Mahavatar Babaji en Paramahamsa Vishwananda hebben deze keuze gemaakt vanwege hun eenvoud, kracht en hun belang op ons spirituele pad, om onze relatie met het Goddelijke te ontwikkelen en uiteindelijk het Goddelijke te bereiken.

Kriya Yoga is daarom zo bijzonder, omdat de oefeningen op technische yoga-wetenschap gebaseerd zijn. Ze zijn ontwikkeld met de fundamentele spirituele en fysieke wetten, energieën en logica in gedachten. Ze richten zich ook op de universele wetten van de schepping, trilling, de vijf elementen, chakra's en kosha's en een verscheidenheid aan energieën. De technieken houden rekening met de diepgang van de karma-wet, met inbegrip van intentie, handeling, denken en nog veel meer.

Yoga verbergt een diepe spirituele wetenschap, die echter steeds meer door de moderne wetenschap wordt onderzocht en begrepen. De technieken van Kriya Yoga zijn ontwikkeld om verschillende wetenschappen toe te passen, net als op elk ander wetenschapsgebied. De Meesters van deze wetten en systemen zijn zich volledig bewust van de yogische wetenschappen. Ze ontwikkelen oefeningen die je op je spirituele pad helpen, omdat ze zich volledig aan de spirituele vooruitgang van de mensheid gewijd hebben. Het spirituele pad is erg complex en gelaagd, maar gelukkig hebben de Meesters technieken ontwikkeld, die helpen om over dit pad te navigeren.

In het algemeen is Kriya Yoga theologisch en filosofisch neutraal en richt zich alleen op de spirituele en materiële wetten, in een poging om spirituele vooruitgang te ondersteunen. Babaji heeft het aan verschillende Meesters doorgegeven, die hun eigen specifieke filosofie en theologie in de technieken integreren en in praktijk brengen. Op deze manier kunnen Babaji en Kriya Yoga-Meesters een groter publiek van dienst zijn, door rekening te houden met verschillende paden, persoonlijkheden en neigingen.

Dit is wat de sadhana van Bhakti Marga zo bijzonder maakt. Het gaat alleen maar om pure Liefde. Paramahamsa Vishwananda's missie is om de harten van mensen te openen en Hij gebruikt Kriya Yoga om dit te ondersteunen. Kriya Yoga is in wezen ook Bhakti - liefdevolle toewijding – omdat dit het vermeesteren van elke handeling met volledig bewustzijn betekent, wat uit Liefde en omwille van de Liefde zelf is. Hoewel Kriya Yoga traditioneel niet beschouwd wordt als Bhakti Yoga, is Kriya Yoga in wezen Bhakti en is het yoga.

Wanneer je diep in het hart, in de ziel en nog dieper duikt, vind en ervaar je het Goddelijke in en buiten jezelf. Ook al gaat Atma Kriya Yoga over het verwerkelijken van je Goddelijke Zelf, het leidt onvermijdelijk tot het doorgronden van het doel van je Goddelijke Zelf, de relatie met het Goddelijke – tot Godsverwerkelijking, in deze zoektocht naar Liefde.

 


Blog »