Vliegangst en transformerende lessen

Thumbnail

Bewustwording van de veranderingen die je moet aanbrengen in je leven, gewoontes of houding neemt toe door Atma Kriya Yoga regelmatig en dagelijks te beoefenen. Wanneer een volledig verwerkelijkte en verlichte Meester zoals Paramahamsa Vishwananda in je leven actief is, nemen de mogelijkheden en wezenlijke levenservaringen voor een grotere transformatie  exponentieel toe. Ik zou alle Kriya-yogi's die nog geen Satguru of verwerkelijkte Meester volgen willen aanmoedigen om dit zeker te doen.

Een kans op transformatie deed zich een paar maanden en weken geleden voor, toen ik uit het niets vliegangst ontwikkelde. Ik had deze angst nooit eerder gekend en omdat ik in deze periode een ongewoon groot aantal werkgerelateerde en andere reizen moest maken die niet te vermijden waren, moest ik deze angst onder ogen zien.

Wat heb ik geleerd van de vele vluchten die ik heb gemaakt?

Ik merkte dat tijdens de periode van turbulentie of 'potholes' zoals ik ze noem (ja, wegen in Afrika hebben potholes!), tijdens het opstijgen en het landen, de intensiteit van mijn gebeden drastisch toenam. Het deed me beseffen dat de kwaliteit van mijn sadhana (spirituele beoefening) en gebeden veel beter en intenser kan zijn. Ik gebruikte de gebeden om mijn aandacht van de luchtzakken af te leiden. Doe ik dit voldoende in mijn dagelijks leven ofwel concentreer ik me op mijn Guru en God, of geef ik meer aandacht aan de turbulentie of luchtzakken in mijn mind? Ik bleef op de klok kijken om te zien wanneer we de eindbestemming zouden bereiken. Met andere woorden: het bewustzijn van mijn eindbestemming en de reis werd versterkt. Is mijn bewustzijn van mijn doel op aarde ook versterkt? Monitor ik of doe ik regelmatig aan zelfanalyse als het gaat om het transformatie-programma dat ik voor mezelf heb vastgesteld? Dit waren de vragen die bij me opkwamen.

Ik keek naar de aard van mijn relaties met alle mensen om me heen - mijn familie, collega's, devotees en vrienden. Hoe is mijn relatie met hen? Hoe kan ik meer en op een aangepaste manier van ieder van hen houden? Ga ik met hen om wanneer ik iets van hen nodig heb of ga ik met hen om omdat ik van ze hou?

De belangrijkste herinnering ging over het leven in het moment en het werken aan het vergroten van mijn geloof in God en mijn Satguru. Was er iets met mij gebeurd? Was ik onveilig? Natuurlijk niet! Het liet me het verschil zien tussen hoeveel ik me in theorie had overgegeven en hoeveel dat werkelijk het geval was. 

De vluchten waren kort, maar hoe lang leken ze door de angst te duren. Het leven op aarde is kort of niet lang genoeg voor persoonlijke transformatie, maar hoelang lijkt dat als we ons niet op Liefde richten? Ik vroeg me af of ik dagelijks optimaal gebruik maak van mijn tijd en steeds meer liefheb.

Mijn meest recente vlucht, na deze lessen en zelfanalyse van de afgelopen weken en maanden, was maar een paar dagen geleden. Het was van Frankfurt naar Nairobi via Istanbul op de terugweg van een fantastische tijd tijdens het Just Love festival, Gurupurnima-vieringen en de landenweek in de ashram Shree Peetha Nilaya, de thuisbasis van Paramahamsa Vishwananda. En raad eens? Tijdens deze vlucht was mijn vliegangst verdwenen. Hij ging net zo gemakkelijk weg als hij gekomen was.


Blog »