Over Liefde en dienstbaarheid

Thumbnail

De krachtigste OM Chanting waaraan ik ooit heb deelgenomen was ongelooflijk eenvoudig. Het was geen Maha OM Chanting, het was niet tijdens volle maan, er was geen bijzondere aanleiding. Het vond in een kleine kamer plaats, in een stad in Colorado, op een nacht toen de straten leeg leken.

Er waren ongeveer vijftien deelnemers. Ik herinner me nog dat ik zag hoe iedereen binnenkwam, een mengeling van hoop en onzekerheid was van hun gezichten af te lezen. Bijna iedereen was er voor het eerst. Slechts drie van ons hadden al eerder op deze manier gechant.

Wat deze cirkel onderscheidde van alle andere die ik had meegemaakt, was dat iedereen voor iemand anders was komen chanten. In deze groep vrienden hadden twee leden kanker. De groep was bijelkaar gekomen, want ze hadden gehoord dat OM Chanting hen misschien kon helpen. Beide mannen met kanker waren er voor elkaar, alle anderen waren er voor hen. Ik weet niet zeker hoeveel mensen vertrouwen hadden in deze beoefening. Ik geloof dat ze allemaal bereid waren om alles wel te proberen, wat hun vrienden zou kunnen helpen.

We hielden die avond twee cirkels. Eén voor elke man. Zij zaten in het midden van hun cirkel en lieten de zegening van OM Chanting toenemen en over zich heen komen. De tijd leek stil te staan en het leek mij alsof die nooit bestaan had. Als een gemeenschap hielden ze hun geliefde vrienden vast tijdens deze beoefening en chantten alleen voor hen.

Ik heb die avond twee belangrijke lessen geleerd.

Eén:

Dienstbaarheid is in de waarste zin van het woord onzelfzuchtig. Wanneer we met de intentie van onbaatzuchtige dienstbaarheid OM Chanting beoefenen, gaan we er dieper in. We staan meer open voor de oneindige mogelijkheden die OM Chanting biedt.

Twee:

Heb geen verwachtingen. De deelnemers van deze groep hadden zeker hoop, maar ze hadden weinig idee van wat ze konden verwachten. Ze kwamen alleen binnen met de wetenschap dat OM Chanting hun vrienden zou kunnen helpen, niet dat het dat ook werkelijk zou doen. Hoe die hulp eruit zou kunnen zien, was voor iedereen een vraag.

Ze chantten met hoop en liefde, daarbij hadden ze zich opengesteld en aanvaardden ze elk resultaat. Ze leken te begrijpen dat deze beoefening niets van hen vroeg. Ze stonden open voor wat er ook maar gegeven werd.

De nacht eindigde langzaam en zachtjes. De vibratie van OM leek nog steeds in onze oren te resoneren. Het was met een zekere terughoudendheid dat mensen in hun leven terugkeerden. Iedereen leek een beetje meer dan voor aanvang hoop en zachtheid in hun gezicht te hebben.

Sinds deze OM Chanting is één van de mannen overleden. Tegen het einde van zijn leven vertelde hij een vriend dat hij na deze OM Chanting geen angst meer voor zijn eigen dood had. Met deze zegen is hij in vrede overleden.

De andere man is sindsdien opnieuw in therapie gegaan en het lijkt goed met  hem te gaan.

Het is mijn grootste hoop voor alle deelnemers aan OM Chanting om deze intentie van liefde en dienstbaarheid in hun beoefening te vinden. Op deze manier kun je openstaan voor de onbegrensde mogelijkheden van OM Chanting. 


Blog »