Het horen van de hogere harmonie

Thumbnail

Uit mijn verleden als muzikant weet ik nog hoe saai, vreemd, moeilijk of onnodig het leek om alleen mijn orkestpartij te oefenen. Op de dag van de eerste repetitie met het hele orkest, wanneer alle instrumenten samen speelden, ontstond er plotseling uit de stukjes en beetjes van al die 'saaie' of 'vreemde' partijen een meesterwerk. Plotseling had elke noot zin en was er prachtige muziek te beluisteren. 

Er was niets veranderd aan mijn partij, dus hoe is zo'n dramatische verandering in wat je hoort mogelijk?

Het perspectief is veranderd. De context werd duidelijker. Het bewust worden van een groter geheel of een hogere harmonie, maakte ineens alle uren van 'saai' oefenen zinvol.

Gaat dit in ons eigen leven niet ook zo? Hoe vaak vragen we ons af, waarom we dit of dat moeten doen? Waarom kan het leven niet makkelijker of in ieder geval minder uitdagend zijn? Waarom moet je door dit of dat karma heen? Waarom lijken sommige dingen helemaal geen zin te hebben?

Voor mij is dit één van de grootste geschenken die Atma Kriya Yoga in mijn leven heeft gebracht. Het plaatst mijn hele leven in een groter perspectief. Het laat subtiele levenslessen en krachtige boodschappen van het Goddelijke zien, die zelfs achter schijnbaar kleine gebeurtenissen in het leven schuilgaan. Want als je elke dag mediteert, bewust inademt en uitademt, terwijl je elke adem aan het Goddelijke opdraagt en je innerlijke verbinding voedt, begin je ook in je dagelijks leven bewuster te worden. Je begint het leven niet alleen vanuit je persoonlijke beperkte perspectief te observeren, maar je kijkt steeds vaker naar het grotere geheel en stelt jezelf de cruciale vraag: wat is mijn les hier? Wat is het grotere plaatje??

En dat is de schoonheid van Atma Kriya Yoga - en iets wat heel moeilijk onder woorden te brengen is. Want zolang je je leven enkel vanuit het perspectief van je eigen beperkte deel, je eigen kleine bijdrage aan het geheel ziet, zonder de 'hogere harmonie' erachter te begrijpen, is het moeilijk je zelfs maar voor te stellen hoe deze 'hogere harmonie' kan zijn. Vanwege dit bewustzijn van deze 'hogere harmonie' kunnen mensen op het spirituele pad zelfs te midden van moeilijkheden soms glimlachen, zoals Paramahamsa Vishwananda vaak zegt. En het is dit grotere perspectief, deze verbinding met het Goddelijke, die onze dagen met meer zelfbewustzijn verlicht, waardoor het zoveel makkelijker wordt om door alle uitdagingen in het leven te gaan.

Dus doe je Atma Kriya Yoga. Denk bij elke ademhaling aan God. Onthoud dat er een groter perspectief in je leven is, wanneer je je overweldigd voelt door je eigen partij daarin. En ervaar het wonder van het leven dat zich voor je ontvouwt.


Blog »