De intieme relatie met God

Thumbnail

“Het Goddelijke reageert niet collectief, maar individueel op ons, zodat ieders ervaring van het Goddelijke anders is, omdat ieder mens een lichtstraal van het Goddelijke is en daardoor rechtstreeks en innig verbonden is met de Goddelijkheid. De eenheid met de minnaar, die de hoogste vorm van wereldse vreugde is, wordt door ieder mens anders ervaren. Op dezelfde manier zal ieder mens zijn eigen manier hebben om God te benaderen en zich tot Hem te verhouden."

--Pandit Ram Sivan (Srirama Ramanuja Acharia)

Als je duizend mensen in dezelfde kamer plaatst en hen zou vragen "Hoe ervaren jullie God?", dan weet je zeker dat je duizend verschillende antwoorden zult krijgen. Ieder zal zijn eigen ervaring hebben, op zijn eigen manier God kennen en zich met Hem verbinden, zijn eigen ervaring van geloof, liefde en vertrouwen hebben.

De diversiteit in die relatie is één van de mooiste dingen van het spirituele pad. Zij laat ons zien dat Gods Liefde voor ons geen massaproductie betreft of een mechanisch proces is. In plaats daarvan is de verbondenheid tussen de minnaar en de Geliefde voor elke ziel op een unieke manier intiem. Dit blijft waar, of mensen nu dezelfde gebruiken, beoefening en geloofssystemen hebben of niet.

Zelfs als de uiterlijke handeling dezelfde is, behoort de innerlijke relatie alleen aan het individu en God toe.

Hoe kunnen we anders dan door het gebed een relatie met God hebben? Wat is bidden anders dan van harte en vanuit je ziel verlangen, zoeken naar en je opnieuw verbinden met de Goddelijke bron?

Naarmate we meer bidden, naarmate we onze sadhana intenser beoefenen, worden we steeds meer gelijk aan onze Geliefde. We beginnen het beeld, dat we vanwege ons ego van onszelf hebben, te verliezen in Zijn Genade en Liefde. We beginnen te stralen door Zijn Liefde. We worden stuk voor stuk gestript, totdat er alleen nog maar Liefde overblijft.

Voor alle duidelijkheid, bij sadhana gaat het er niet om dat jij verandert. Het gaat erom dat jij jezelf wordt. Het verwijdert alles wat jij niet bent; het ontdoet je van alles wat je niet dient. Als dit gedaan is, blijf jij alleen over. Jij in je zuiverste, meest goddelijke en liefdevolle zin van het woord.

Heb vertrouwen in je sadhana. Beoefen het met liefde en toewijding. Haal er je kracht uit. Weet dat, ongeacht wat er op je pad komt, het God is die jou volledig op jouw pad naar Hem leidt.


Blog »