Blog

Сеење неколку санга семиња

Да се одржува духовната практика и поврзаност со Божественото може да биде тешко, ако се нема поддршка. Токму затоа креирањето на Санга (духовни заедници) е од суштинско значење.

Thumbnail

Направете го вашиот дом

Дозволете вашиот ум да биде инспириран од Божественото. Направете ја вашата духовна практика (садана) и место за славење и место за прибежиште. Направете го тоа место вашиот дом.

Thumbnail