Blog

НАМЕНАТА НА МУДРИТЕ НА ДУХОВЕНИОТ ПАТ

Се што јадеме, слушаме и со се што доаѓаме во контакт делува на нас, најчесто носи до губење на рамнотежата во нас.Мудрите ефективно ракуваат со овие енергии и ни помагаат да воспоставиме рамнотежа помеќу елементи

Thumbnail

Што значи да живеете Бахти живот?

На работилницата Бахти Живот, ќе се свритем кон нашата служба и кон нашата заедница во име на тоа да станеме Атма Крија Јогисти не само на нашето место на медитација туку и во секојдневниот живот.

Thumbnail

Одржување контакти и при социјално дистанцирање

Знаеме дека може да се почувствувате дисконектрирани со себе и вашата околина, па затоа ја направивме оваа листа на начини како може да се поврзете со себе и другите, и да останете безбедни, здрави и на дистанца

Thumbnail

ХРОНИЧНИ БОЛЕСТ И ПРОНАОЃАЊЕ РАЗБИРАЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЕДИТАЦИСКАТА ПРАКСА

Кога ќе направиме еден чекор наназад и ќе ја погледнеме ситуацијата како набљудувач, имаме можност да ги видиме работите од друга перспектива и природно имаме нови
увиди за причината на случувањето.

Thumbnail

Настани во Октомври 2019

Погледнете кои настани и работилници се одржуваат во нашата земја и Шри Пита Нилаја во Германија во месец октомври 2019.

Thumbnail