Blog

Svrha života – 2. dio

Naš planet Zemlja dio je beskrajno velikog, kompleksnog kozmičkog sustava. Svemiru, kojeg opažamo, nema kraja u kojem god pravcu gledali. Slično tome, životni put mogao bi ići u beskraj u bilo kojem od pravaca.

Thumbnail

Božansko u sadhani

Pronađi božansko u svojoj duhovnoj praksi. Izgradi odnos sa svojom duhovnom praksom, i izgradit ćeš odnos s Bogom.

Thumbnail

Lijenost na duhovnom putu

Svi znamo da bi trebali raditi svoju izabranu duhovnu praksu, pa ipak je ne radimo, iako znamo da bi nam bila od velike koristi. Zašto? Zato što je mnogo lakše biti lijen nego uložiti napor.

Thumbnail