Blog

Božansko u sadhani

Pronađi božansko u svojoj duhovnoj praksi. Izgradi odnos sa svojom duhovnom praksom, i izgradit ćeš odnos s Bogom.

Thumbnail

Lijenost na duhovnom putu

Svi znamo da bi trebali raditi svoju izabranu duhovnu praksu, pa ipak je ne radimo, iako znamo da bi nam bila od velike koristi. Zašto? Zato što je mnogo lakše biti lijen nego uložiti napor.

Thumbnail

Duhovnjaci

Što je duhovnost? Što nekoga čini duhovnim? Stvar je u tome što prakticiramo i s čime se poistovjećujemo.

Thumbnail