Što je sadhana?

Thumbnail

Sadhana je naš put prema cilju. To je praksa koju provodimo kako bismo ostvarili svoju duhovnu svrhu. Znamo da je na putu bhakti ljubav jedino sredstvo za postizanje ljubavi. Put je sam po sebi cilj i naša sadhana bi se trebala fokusirati na to, na ljubav. Tu dolazi „Bhakti Marga“ – „put ljubavi“. Bhakti je izraz istinske božanske ljubavi. Bhakti je ljubav na djelu i ono što se događa kad dajemo ljubav.

Istinska bhakti je slobodna od svakog ponosa ili sebičnosti. Ona je usmjerena jedino na Boga. Sve dok um nije potpuno smiren i usredotočen na Boga, strogo uzevši, ne možemo govoriti o istinskoj bhakti. Kako bilo da bilo, sve dok smo na putu prema toj istinskoj bhakti, to nazivamo sadhana bhakti. Sadhana bhakti znači da aktivno pokušavamo postići čistu bhakti, iako nam to još nije uspjelo.

Da bi nešto bilo božanska ljubav, Bog mora biti prisutan u tome. Ljubav je naša veza s Njim. Ne možemo uspjeti samo svojim naporima. I On mora biti tu. Mi možemo pružati ruke prema Njemu, ali o Njemu ovisi hoće li ih primiti ili ne.

Što god činimo s čistom ljubavlju je bhakti. Kad god pružimo ruke prema Njemu i zovnemo Ga s čistom i iskrenom ljubavlju, On će doći. Možda se pitamo, pa gdje je tu problem? Problem je u željama i karmi. Tijekom ovoga, kao i svih prethodnih života skupili smo mnoštvo želja i posljedica kojima smo Bogu rekli da želimo i druge stvari. Te navike, utisci i posljedice su ono što nas usporava.

Mi imamo veliku ljubav u sebi, ali imamo i um koji također igra svoju ulogu. Istinska sadhana osmišljena je da zaobiđe um i izrazi tu dublju ljubav. Istinska sadhana nosi milost božju i daje nam mogućnost izravnog povezivanja s Njime. Ona jača našu ljubav i smiruje um. Što bolje možemo izraziti svoju ljubav, to više će nam prava sadhana to omogućavati i još više uzdizati našu ljubav kako bi dosegla bezuvjetnu ljubav Boga. Stalna praksa, iskrena, posvećena i predana, ključ je uspjeha u sadhani. Najveću važnost ima kvaliteta prakse i želja nam je pružiti svima podršku u uživanju u BM sadhani.

Riječ „sadhana“ znači ono što nas vodi do cilja. To je jedno od mnogih značenja te riječi. Uvijek je važno znati i biti svjestan svog cilja. Čak i ako otprilike znamo da se tu radi samo o ljubavi, ipak mnogi nemaju to uvjerenje, tu vjeru i povjerenje u tu jednostavnu poruku. Mi to znamo umom, ali imamo li tu spoznaju, tu mudrost? Možemo li zaista reći da vjerujemo u to? Nadam se da mnogi od vas to mogu. U konačnici, naša djela jasno pokazuju u što vjerujemo, za što smo vezani i koji je naš pravi cilj. Zato uvijek imajte na umu razlog zbog kojeg radite svoju praksu. Jedino tada ona može biti dio vašeg života, dio vas. Jedino tada ćete to željeti raditi, jer to postaje izraz vašeg unutarnjeg bića.

Sve dok ne dođemo do toga, čak i ako nemamo tu vjeru, sadhana nas usklađuje i vodi prema tom cilju. Redovita praksa će postepeno otvoriti naš istinski cilj, našu svrhu. Zato guru daje sadhanu. On zna kamo trebamo ići i daje nam sredstvo koje će nas tamo odvesti.


Blog »